Na protest proti prijatiu tlačového zákona ktorý zakotvuje právo na odpoveď týkajúce sa zverejnenia pravdivých informácií čo pokladá OKS za brutálny zásah do nezávislosti a slobody tlače a zároveň ako výraz našej solidarity s nezávislými médiami sme sa rozhodli vysloviť verejný záväzok že predstavitelia OKS nebudú uplatňovať právo na odpoveď týkajúce sa zverejnenia pravdivých informácií.

Pri prípadnom zverejnení nepravdivých informácií týkajúcich sa našich osôb alebo nášho politického subjektu budeme reagovať prostredníctvom práva na opravu.

Zároveň vyjadrujeme názor že zhodne by mali verejne reagovať všetci demokraticky zmýšľajúci politici.

Comments

Komentáre