Nevýhodné predaje obecných a župných majetkov za priateľské ceny pod trhovú hodnotu a bez verejnej súťaže by sa mohli stať minulosťou.

Parlament totiž koncom apríla schválil novelu zákona o majetkoch obcí a vyšších územných celkov z dielne mimovládnej organizácie Via Iuris. Ich hlavným prínosom sú kritériá zaväzujúce samosprávy pre odpredaji majetku. Tento črtajúci sa prelom v budovaní slovenskej transparentnosti však pozastavil dňa 21. mája 2009 prezident Gašparovič ktorý vrátil Národnej rade SR schválenú novelu zákona (dôvody prezidenta tu).

Dnes o odpredaji majetku rozhoduje mestské či župné zastupiteľstvo a je len na ňom či vyhlási verejnú obchodnú súťaž alebo nie. Hoci si samosprávy stanovujú kritériá nakladania s majetkom bariérou sú neraz ich niektoré sporné časti. O nejasných pravidlách v bratislavskom Starom Meste hovorí jeho poslanec za OKS Ondrej Dostál.

„Pravidlá majú svoje úzke miesto ktoré spočíva práve v tom že nepredáva sa za najvyššiu cenu ale vstupujú do hry aj iné kritériá ako účel a ten nie je nijako bližšie špecifikovaný. A vlastne pomocou toho kritéria účelu je potom možné meniť poradie ktoré by vygenerovala cena“ hovorí Ondrej Dostál.

Niet však pravidiel bez výnimky a inak to nie je ani v tomto prípade. Verejnú obchodnú súťaž resp. dražbu budú môcť obecní či župní poslanci obísť v takzvaných prípadoch hodných osobitného zreteľa ak o tom rozhodne trojpätinová väčšina poslancov. Opäť Ondrej Dostál: „Čo považujem za slabinu pretože otvára to dvere aby si samosprávy hľadali cesty ako obísť ten zákon. Ak aj sa rozhodnú pre takýto postup tak ho budú musieť nejako zdôvodniť.“

Viac nájdete v audiozázname Slovenského rozhlasu zo dňa 20. mája 2009 media/090520_Sro.mp3tu (formát MP3).

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.