title=Chcel som si podrobnejšie preštudovať rozpočet nášho mesta (ktorý je vraj v kritickej situácii) s úmyslom že možno mi niečo rozumné napadne ako pomôcť vedeniu mesta či poslancom nejakou dobrou radou (aspoň na tomto portáli) no bola to zbytočná strata času.

Dopracoval som sa iba k nejakej veľmi hrubej číselnej tabuľke tzv. bilancii rozpočtu resp. návrhu rozpočtu na roky 2009 2010 a 2011:

http://www.roznava.sk/portal/informacie/File/Rozpocet09_…

ktorý sa nedá na monitore ani poriadne prezrieť (vždy vidíte maximálne iba jednu stranu a stráca sa náväznosť) a keď som si chcel pomôcť a tie tabuľky vytlačiť zistil som že ešte aj tie nič nehovoriace tabuľky sú zamknuté a vytlačiť sa nedajú!!!

Tomu už teda vôbec nerozumiem že prečo sa mesto takto “transparentne” rozhodlo informovať svojich občanov.

Je tam ešte nejaká tabuľka o výdavkoch plánovaných na rok 2009 ale je tiež zamknutá a človeku skoro nič konkrétne o žiadnom výdavku nepovie:

http://www.roznava.sk/portal/informacie/File/Programovy_…

Pre porovnanie som sa pozrel stránku mesta Šaľa a poviem vám je to nebo a dudy:

http://www.sala.sk/cms/index.php?id=1355

Rozpočet (aj každá jeho úprava) je tam podrobne v prehľadných tabuľkách rozpísaný v textovej časti podrobne zdôvodnený a bez problémov sa z neho dajú vyčítať napríklad aj náklady na mzdu a odvody primátora či prednostu a dokonca aj odmeny poslancov.

A predstavte si že ten rozpočet nie je ani zamknutý a dá sa z neho vytlačiť ktorákoľvek jeho časť alebo aj kompletne celý:

http://www.sala.sk/cms/files/f1340.pdf

Je tam aj podrobne rozpísaná každá dodatočná úprava rozpočtu v tabuľkách aj s obšírnou dôvodovou správou a s dátumom schválenia:

http://www.sala.sk/cms/files/f1477.pdf

Viem že Šaľa dnes patrí k najtransparentnejším mestám na Slovensku čo sa činností mestských úradov a zastupiteľstiev týka no nemyslel som si že ten odstup Rožňavy od nej je až taký priepastný.

Keby som napríklad chcel v “kritickej situácii mesta” navrhnúť jeho zástupcom začať šetriť od seba nemám ani potuchy čo by také dajme tomu 20-30 percentné šetrenie na odmenách s mestským rozpočtom urobilo.

Alebo aký dopad na mestský rozpočet by malo odhlasovanie si zúčastnovať sa na poslaneckých zasadnutiach a rokovaniach bez finančnej odmeny poslancom.

No napriek tomu že tie zverejnené a zamknuté tabuľky veľa o rozpočte nehovoria našiel som tam jednu zaujímavú položku v kolonke “propagácia a prezentácia mesta” kde chce mesto v kríze za osadenie dvoch neviem akých bilboardov zaplatiť 53.110- euro (1.599.592-Sk).

Zaujímavé však?

Článok bol uverejnený v internetových novinách InfoRožňava dňa 16. júla 2009.

Comments

Komentáre