Skupina občanov z Občianskej konzervatívnej strany Občianskej iniciatívy Za spravodlivé vyvlastňovanie Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS sa dnes obrátila na Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR s hromadnou pripomienkou k návrhu novely zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.

Novelu predložilo ministerstvo do pripomienkového konania minulý týždeň a navrhuje v nej rozšíriť úseky budúcich diaľnic na ktorých je možné stavať v osobitnom zrýchlenom režime aj na cudzích pozemkoch. Minuloročné schvaľovanie zákona vyvolalo pochybnosti o jeho súlade s Ústavou SR a bolo sprevádzané protestmi občianskych aktivistov a opozície. Možnou protiústavnosťou zákona sa bude zaoberať Ústavný súd SR.

Hromadná pripomienka žiada upraviť novelu tak aby jej obsahom bolo zrušenie zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach. V prípade neakceptovania tejto pripomienky navrhuje upraviť zákon zásadným spôsobom vo viacerých bodoch tak aby neobmedzoval vlastnícke práva a práva účastníkov konania a neumožňoval stavať na majetkovo nevysporiadaných pozemkoch.

Hromadná pripomienka je zverejnená na change|net.sk kde ju môžu občania podporiť svojim podpisom nájdete ju tu.

Ministerstvo zverejnilo návrh dňa 27.5.2008 a lehota na predkladanie pripomienok bola určená na 4.6.2008. Hoci Legislatívne pravidlá vlády SR stanovujú že návrh zákona má byť v pripomienkovom konaní aspoň 15 pracovných dní ministerstvo stanovilo lehotu na pripomienkovanie iba na 6 pracovných dní. Na skrátené pripomienkovanie pritom neexistuje žiadny dôvod predpokladaný Legislatívnymi pravidlami vlády SR. Na túto skutočnosť a na porušovanie pravidiel zo strany ministerstva som dnes listom upozornil ministra dopravy Ľubomíra Vážneho a premiéra Roberta Fica a vyzval som ich aby v súlade s Legislatívnymi pravidlami zabezpečili predĺženie lehoty na pripomienkovanie minimálne do 17.6.2008.

Zo strany ministerstva dopravy nejde o prvé porušenie Legislatívnych pravidiel vlády v súvislosti s návrhmi zákonov na urýchlenie výstavby diaľnic. Bez Legislatívnymi pravidlami predpokladaných dôvodov bolo ministerstvom skrátené pripomienkové konanie k návrhu novely zákona č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. a novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vo februári 2007 aj k návrhu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach vo výstavbe niektorých pozemných komunikácií v auguste 2007.

Signatári hromadnej pripomienky:

Ondrej Dostál Občianska konzervatívna strana
Richard Drutarovský Občianska iniciatíva „Za spravodlivé vyvlastňovanie“
Richard Ďurana INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Dušan Sloboda Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Pavel Vlček Občianska konzervatívna strana
Juraj Petrovič Občianska konzervatívna strana
Silvester Bizoň Občianska konzervatívna strana
Zuzana Humajová Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Peter Gonda Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Juraj Karpiš INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Radovan Ďurana INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Radovan Kazda Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Ivan Kuhn Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Ľuboš Mikuška Občianska konzervatívna strana
Eva Polakovičová Občianska konzervatívna strana
Tibor Takáč Občianska konzervatívna strana

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.