title=Rezerva predsedu vlády sa využíva v rozpore so zákonný účelom pre ktorý bola zriadená. Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa rozpočtové rezervy vrátane rezervy predsedu vlády (ods. 2 písm. b)) v štátnom rozpočte vytvárajú „na krytie nepredvídaných výdavkov nevyhnutných na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia alebo na krytie zníženia rozpočtovaných príjmov“. Vzhľadom na to nemožno považovať za zodpovedajúce účelu zákona ak sa rezerva predsedu vlády využíva na výstavbu športových ihrísk dotácie obciam podporu kultúrnych športových vzdelávacích aktivít fyzických a právnických osôb hradenie nákladov na zdravotnú starostlivosť alebo kúpu mercedesu pre hudobníka Jána Berkyho-Mrenicu mladšieho. Žiadny z týchto výdavkov nie je nepredvídaným výdavkom nevyhnutným na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia…

Vláda navrhuje na rok 2008 zvýšenie rezervy predsedu vlády o ďalších 25 miliónov Sk. 150-miliónová rezerva by bola trojnásobkom sumy ktorá bola na tento účel vyčlenená v roku 2006. Na existenciu rezervy predsedu vlády však neexistuje žiadny legitímny dôvod. Na krytie nepredvídateľných situácií úplne stačí rezerva vlády. Neexistuje žiadny dôvod prečo by jedna osoba mala úplne subjektívne a bez akýchkoľvek kritérií rozhodovať o použití desiatok miliónov korún verejných prostriedkov. Rezerva predsedu vlády nemá iný účel ako zvyšovanie popularity premiéra rozhadzovaním verejných prostriedkov. Preto by najlepším riešením bolo rezervu predsedu vlády úplne zrušiť.

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.