Dnes som podal na Úrad vlády SR sťažnosť proti postupu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v pripomienkovom konaní k návrhu novely zákona o sociálnom poistení ktorý vláda schválila 6. júla 2012. Novela zásadným spôsobom zasahuje do odvodového a daňového systému najmä vo vzťahu k živnostníkom ďalším samostatne zárobkovo činným osobám a dohodárom ako aj do 2. piliera dôchodkového systému.

Napriek dôležitosti zmien obsiahnutých v návrhu novely nebol návrh predložený do riadneho pripomienkového konania čím došlo k závažnému porušeniu legislatívnych pravidiel vlády a tým aj práva občanov obracať sa so žiadosťami a návrhmi na štátne orgány (čl. 27 ods. 1 ústavy) a práva podieľať sa na správe verejných vecí priamo (čl. 30 ods. 1 ústavy) spôsobom ktorý je pre ministerstvá záväzne upravený v legislatívnych pravidlách.

Legislatívne pravidlá stanovujú že návrh zákona musí byť zverejnený na Portáli právnych predpisov pričom predmetný návrh novely nebol na portáli vôbec zverejnený čím sa verejnosti úplne znemožnilo predkladať k nemu pripomienky. Návrh bol zaslaný na pripomienkovanie len vybraným subjektom. Lehota na pripomienkovanie je legislatívnymi pravidlami stanovená na najmenej 15 pracovných dní. V prípade predmetného návrhu bola lehota na zasielanie pripomienok skrátená na 3 pracovné dni. Legislatívne pravidlá pritom umožňujú skrátiť túto lehotu len v prípade mimoriadnych okolností ktoré v tomto prípade neboli naplnené. Ani skrátená lehota pritom nemôže byť podľa legislatívnych pravidiel kratšia ako 7 pracovných dní pričom v tomto prípade to boli len 3 pracovné dni.

O podanej sťažnosti som listom informoval predsedu vlády Roberta Fica a vyzval som ho na zjednanie nápravy. Nápravu možno zabezpečiť iba tým spôsobom že vláda stiahne predmetný vládny návrh zákona z parlamentu a uloží ministerstvu aby ho zverejnilo na Portáli právnych predpisov a umožnilo jeho pripomienkovanie verejnosťou v súlade s legislatívnymi pravidlami.

Ondrej Dostál
predseda OKS

V Bratislave dňa 17. júla 2012.


Súvisiace výstupy:

OKS: List Ficovi

OKS: Sťažnosť proti postupu ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny vo veci pripomienkového konania k novele zákona o sociálnom poistení

Ondrej Dostál: OKS žiada stiahnuť novelu zákona o sociálnom poistení

Zdroj: STV www.stv.sk

Prístup Ondrej Dostál: Zmeny odvodov sa nedali pripomienkovať

Zdroj: .týždeň www.tyzden.sk

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.