Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou navrhovanej novely sú okrem iného aj také zmeny zákonov ktoré: Dočasné zdobrovoľnenie vstupu do II. piliera dôchodkového poistenia nemá za cieľ zaviesť dobrovoľnosť ako princíp ale má…

Čítať viac

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou navrhovanej novely sú okrem iného aj také zmeny zákonov ktoré: Dočasné zdobrovoľnenie vstupu do II. piliera dôchodkového poistenia nemá za cieľ zaviesť dobrovoľnosť ako princíp ale má…

Čítať viac

Aj rok po prvej schôdzi vlády Roberta Fica ostáva nedoriešená kauza zverejnenia zvukového záznamu z nej. Hoci súd zrušil pôvodné rozhodnutie Úradu vlády SR ktorým odmietol zvukový záznam sprístupniť úrad vydal nové rozhodnutie v ktorom opäť sprístupnenie zvukového záznamu odmietol. Včera som sa proti tomuto rozhodnutiu znovu odvolal. Žiadosť o sprístupnenie zvukového záznamu z rokovania…

Čítať viac

Občianska konzervatívna strana navrhuje v rámci schvaľovania novely živnostenského zákona zaviesť všeobecnú voľnú živnosť ktorá by živnostníkovi umožňovala prevádzkovať všetky voľné živnosti bez povinnosti špecifikovania jednotlivých predmetov podnikania. OKS zaslala opozičným poslancom parlamentu 5 pozmeňujúcich návrhov k vládnemu návrhu novely zákona o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Novelou sa NR SR zaoberá na prebiehajúcej schôdzi a…

Čítať viac

Dnes bola zverejnená hromadná pripomienka s ktorou sa skupina občanov obracia na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb. Iniciátori hromadnej pripomienky súčasne vyzvali ministra výstavby a regionálneho rozvoja Mariana Janušeka aby jeho ministerstvo rešpektovalo Legislatívne pravidlá vlády SR a predĺžilo lehotu na pripomienkovanie…

Čítať viac

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ministerstvo uvádza v zverejnenom dokumente že predkladaný návrh zákona bol prerokovaný v poradnom zbore odborníkov z teórie i praxe advokácie a občianskych združení. Zverejnený materiál vecne a konkrétne reaguje…

Čítať viac

Dnes sme doručili Národnej rade SR podnet na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu. Podnet sa týka ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča a skutočnosti že rozhovor s ním a jeho fotografia boli súčasťou reklamy Všeobecnej zdravotnej poisťovne uverejnenej v denníku SME 5.4.2007. Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných…

Čítať viac

Dnes sa na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny uskutočnilo rozporové konanie k hromadnej pripomienke k návrhu novely Zákonníka práce. K zblíženiu stanovísk zástupcov ministerstva a iniciátorov hromadnej pripomienky však na rokovaní neprišlo. Z 15 bodov pripomienok formulovaných v hromadnej pripomienke prišlo k zhode iba v jednom prípade. Za ministerstvo sa na rozporovom konaní zúčastnila…

Čítať viac

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny pozvalo zástupcov predkladateľov hromadnej pripomienky k novele Zákonníka práce na rozporové konanie. Rozporové konanie sa uskutoční v utorok 13. marca 2007. Hromadnú pripomienku iniciovala skupina občanov z Občianskej konzervatívnej strany (OKS) Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika (KI) Nadácie F.A.Hayeka (NFAH) Inštitútu ekonomických a spoločenských štúdií (INESS) a Inštitútu pre slobodnú spoločnosť…

Čítať viac