Súhrnná informácia o aktivitách a dianí v OKS za január 2009: Vyhlásenia OKS: 12. január 2009 Ondrej Dostál: OKS proti štátnym zásahom do slobodného výberu jazyka na internete OKS vyjadruje nesúhlas s návrhom aby sa na internetových stránkach musel povinne používať štátny jazyk. Je absolútne neprijateľné aby zákon ustanovoval povinnosť používať na svojich internetových stránkach…

Čítať viac

PF 2009: Želáme Vám šťastný nový rok 2009 – rok prezidentských volieb rok volieb do Európskeho parlamentu a rok volieb do orgánov samosprávnych krajov. Občianska konzervatívna strana Súhrnná informácia o aktivitách a dianí v OKS za december 2008: Vyhlásenia OKS: 10. december 2008 Peter Osuský a Vladimír Palko: OKS a KDS sú pobúrené Urbániho rečami…

Čítať viac

Zakotvenie možnosti používať český jazyk v úradnom styku do zákona o štátnom jazyku je výsledkom dnešného pokračovania rozporového konania medzi zástupcami ministerstva kultúry a zástupcami signatárov hromadnej pripomienky k návrhu novely zákona o štátnom jazyku. Ministerstvo kultúry v rámci navrhovanej novely zákona o štátnom jazyku navrhlo vypustiť zo zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní…

Čítať viac

Dnes som podal na Generálnu prokuratúru SR podnet na prešetrenie podozrenia či nebol spáchaný trestný čin skrátenia dane a poistného podľa § 276 Trestného zákona. To že mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty uvedeného trestného činu naznačujú podľa môjho názoru informácie v článku Slota tají z čoho platí svoje autá jachty a lietanie ktorý bol…

Čítať viac

Hromadnú pripomienku k novele zákona o štátnom jazyku podporilo v priebehu troch dní 700 občanov. Ak ministerstvo kultúry nevyhovie hromadnej pripomienke je povinné uskutočniť so zástupcami pripomienkujúcich občanov rozporové konanie. Návrh novely zákona o štátnom jazyku pripravilo ministerstvo kultúry. Skupina občanov zverejnila hromadnú pripomienku v stredu 3.12.2008. Pripomienkové konanie skončilo v piatok 5.12.2008. Do tohto…

Čítať viac

Dnes bola zverejnená hromadná pripomienka k novele zákona o štátnom jazyku. Návrh novely pripravilo ministerstvo kultúry. Signatári hromadnej pripomienky navrhujú aby boli zo zákona o štátnom jazyku vypustené tie ustanovenia ktoré regulujú používanie štátneho a iných jazykov v nasledovných oblastiach: v masmédiách na kultúrnych podujatiach na verejných zhromaždeniach na pamätníkoch a na pamätných tabuliach v…

Čítať viac

Proti uzneseniu prešovskej krajskej prokuratúry ktorým bolo odmietnuté moje trestné oznámenie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu hanobenia národa rasy a presvedčenia v súvislosti s výrokmi predsedu SNS Jána Slotu pri odhaľovaní dvojkríža v Pavlovciach dňa 5.10.2008 som v zákonnej lehote podal sťažnosť. Sťažnosť som podal najmä z nasledovných dôvodov: Ondrej Dostál podpredseda OKS…

Čítať viac

Súhrnná informácia o aktivitách a dianí v OKS za november 2008: Európske voľby 2009: 17. november 2008 OKS a KDS v koalícii spoločne vo voľbách do Európskeho parlamentu 2009 Predseda KDS Vladimír Palko a podpredseda OKS Peter Osuský pri príležitosti 19. výročia 17. novembra 1989 podpísali dohodu o vytvorení volebnej koalície vo voľbách do Európskeho…

Čítať viac

V pondelok 17. novembra 2008 od 17:00 hod. sa na Námestí SNP v Bratislave uskutočnil protest proti politike Ficovej vlády. Akcia sa konala pri príležitosti 19. výročia Novembra 89 a organizovali ju Občianska konzervatívna strana iniciatíva Občania proti totalite a Občiansko-demokratická mládež Bratislava. Tieto tri subjekty zorganizovali aj minuloročný protivládny protest ktorý sa uskutočnil tiež…

Čítať viac

V pondelok 17. novembra 2008 od 17:00 hod. sa na Námestí SNP v Bratislave uskutočnil protest proti politike Ficovej vlády. Akcia sa konala pri príležitosti 19. výročia Novembra 89 a organizovali ju Občianska konzervatívna strana iniciatíva Občania proti totalite a Občiansko-demokratická mládež Bratislava. Tieto tri subjekty zorganizovali aj minuloročný protivládny protest ktorý sa uskutočnil tiež…

Čítať viac