Občianska konzervatívna strana (OKS) vyjadruje podporu prezidentskej kandidatúre Františka Mikloška. OKS ho považuje za najlepšieho a svojimi hodnotami a životným príbehom pre OKS najbližšieho prezidentského kandidáta.

Na jeseň, konkrétne 28. októbra, si budeme, ako každoročne, pripomínať výročie vzniku Československa. Keďže ide o storočnicu, výnimočne si toto výročie mienia pripomínať aj tí, ktorí mu inak nevenujú takmer žiadnu pozornosť.

Vláda nominovala na uprázdnené miesto člena Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bývalého dlhoročného dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Petra Labaša.