1. Zvyšovanie daní 2. Zvyšovanie verejných výdavkov 3. Prehodnotenie reformy justície 4. Urýchlenie vyvlastňovania 5. Vyššie odvody pre živnostníkov slobodné povolania a dohodárov 6. Podpora ďalšej centralizácii Európskej únie 7. Znepružňovanie trhu práce 8. Boj proti gymnáziám súkromným a cirkevným školám 9. Regulácia cien 10. Prejedanie budúcich dôchodkov 11. Ratifikácia Európskeho zákonníka sociálneho zabezpečenia 12….

Čítať viac

Vybrané červené pasáže z programového vyhlásenia vlády Roberta Fica (2012): Vláda kvalifikovane poznávajúca STABILITU vláda nechápe ako nemennú nedemokratickú vládnu výkonnú moc ale ako schopnosť predvídať vonkajšie a vnútorné zmeny na základe kvalifikovaného poznania života spoločnosti doma a v zahraničí. Vláda prehlbujúca súdržnosť Vývoj za posledné obdobie ukázal že globalizácia nielen urýchľuje rozvoj národných ekonomík…

Čítať viac