Vybrané červené pasáže z programového vyhlásenia vlády Roberta Fica (2012): Vláda kvalifikovane poznávajúca STABILITU vláda nechápe ako nemennú nedemokratickú vládnu výkonnú moc ale ako schopnosť predvídať vonkajšie a vnútorné zmeny na základe kvalifikovaného poznania života spoločnosti doma a v zahraničí. Vláda prehlbujúca súdržnosť Vývoj za posledné obdobie ukázal že globalizácia nielen urýchľuje rozvoj národných ekonomík…

Čítať viac