Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo) predložilo v pondelok 9. júla 2012 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh novely“). Návrh novely ktorá má nadobudnúť…

Čítať viac

1. Zvyšovanie daní 2. Zvyšovanie verejných výdavkov 3. Prehodnotenie reformy justície 4. Urýchlenie vyvlastňovania 5. Vyššie odvody pre živnostníkov slobodné povolania a dohodárov 6. Podpora ďalšej centralizácii Európskej únie 7. Znepružňovanie trhu práce 8. Boj proti gymnáziám súkromným a cirkevným školám 9. Regulácia cien 10. Prejedanie budúcich dôchodkov 11. Ratifikácia Európskeho zákonníka sociálneho zabezpečenia 12….

Čítať viac

Vybrané červené pasáže z programového vyhlásenia vlády Roberta Fica (2012): Vláda kvalifikovane poznávajúca STABILITU vláda nechápe ako nemennú nedemokratickú vládnu výkonnú moc ale ako schopnosť predvídať vonkajšie a vnútorné zmeny na základe kvalifikovaného poznania života spoločnosti doma a v zahraničí. Vláda prehlbujúca súdržnosť Vývoj za posledné obdobie ukázal že globalizácia nielen urýchľuje rozvoj národných ekonomík…

Čítať viac