Extrémisti sa opäť chystajú pochodovať Bratislavou. Po nacistoch v čase druhej svetovej vojny a ruských okupantoch v auguste 1968 sa tretí raz v moderných dejinách Slovenska chystajú 25. júna 2016 okupovať bratislavské ulice a námestia.

Ministerstvo školstva navrhuje odobrať radám škôl rozhodujúce slovo pri rozhodovaní o riaditeľoch škôl. Miesto školskej samosprávy s účasťou učiteľov a rodičov má podľa návrhu ministerstva o riaditeľoch škôl rozhodovať v podstate len zriaďovateľ, čiže starosta obce, primátor mesta, predseda samosprávneho kraja alebo prednosta okresného úradu v sídle kraja.

Vážený pán prezident, dňa 12. 2. 2015 schválila Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorý upravuje platby v zdravotníctve. Dovoľujeme si Vás touto cestou požiadať, aby ste túto schválenú novelu zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej…

Čítať viac