Bratislava, 4. decembra 2017 – Takmer tri desiatky bratislavských samosprávnych politikov a aktivistov sa podpísali pod znenie hromadnej pripomienky proti vydaniu osvedčení o významnej investícii pre projekty J&T a HB REAVIS.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho predložil vo štvrtok do skráteného medzirezortného pripomienkového konania dva návrhy na vydanie osvedčení o významnej investícií pre rozsiahle developerské projekty v Bratislave, za ktorými stoja spoločnosti J&T a HB REAVIS. Nadväzne na to bola dnes zverejnená hromadná pripomienka proti vydaniu osvedčení o významnej investícii pre projekty J&T a HB REAVIS.

„Touto hromadnou pripomienkou vyjadrujeme nesúhlas s tým, že  podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini odporučil vláde schváliť návrhy na vydanie osvedčenia o významnej investícii pre projekty Spojená Bratislava a Stanica Nivy – Smart City a požadujeme, aby vláda neschválila návrhy na vydanie osvedčenia o významnej investícii pre projekty Spojená Bratislava a Stanica Nivy – Smart City,“ informoval iniciátor hromadnej pripomienky Ondrej Dostál, predseda OKS a poslanec Národnej rady SR ako i bratislavský mestský poslanec.

Takmer tri desiatky bratislavských samosprávnych politikov a aktivistov sa podpísali pod znenie hromadnej pripomienky proti vydaniu osvedčení o významnej investícii pre projekty J&T a HB REAVIS.

„Nazdávame sa, že v prípade týchto dvoch projektov neexistuje verejný záujem z hľadiska účelu zákona o významných investíciách, ktorý by oprávňoval vládu rozhodnúť o vydaní osvedčenia pre tieto investície,“ uvádza Dostál.

Úvodní signatári v hromadnej pripomienke úradu podpredsedu vlády tiež vyčítajú nesprávnosť postupu, keď o investíciách do verejnej infraštruktúry nebude rozhodovať samospráva, ale súkromný investor.

„S takýmto postupom vyjadrili nesúhlas nielen mestské zastupiteľstvo Bratislavy, ale i miestne zastupiteľstvá všetkých troch dotknutých mestských častí, ktorými sú Ružinov, Petržalka, Staré Mesto,“ upozorňuje predseda OKS Dostál.

Signatári hromadnej pripomienky tiež poukazujú na negatívne dopady na príjmy mesta a mestských častí (vyhnutie sa povinnosti platiť miestny poplatok za rozvoj), obchádzanie štandardného územného a stavebného konania (prenesenie stavebného úradu z mestských častí na okresný úrad) a vytvorenie priestoru pre ústavne sporné zásahy do vlastníckych práv (vyvlastňovanie nie vo verejnom, ale v súkromnom záujme) či nezáväznosť a nevymáhateľnosť deklarovaných investícií do verejnej infraštruktúry.

„Pellegriniho úrad zdôvodňuje skrátené medzirezortné pripomienkové konanie výjazdovým zasadnutím vlády, avšak ide o zjavné porušovanie legislatívnych pravidiel vlády. Takéto odôvodnenie nemá oporu v legislatívnych pravidlách, preto v hromadnej pripomienke taktiež žiadame, aby návrhy na vydanie osvedčenia o významnej investícií boli prerokované v riadnom (nie skrátenom) pripomienkovom konaní,“ uviedol predseda OKS Dostál.

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr počas stredy 6. decembra 2017 na portáli changenet.sk.

“Ak sa s pripomienkou stotožní podpisom dostatočný počet občanov, predpokladáme, že sa uskutoční rozporové konanie, na ktorom budú zástupcovia verejnosti so zástupcami ministerstva rokovať o jednotlivých bodoch hromadnej pripomienky. Veríme, že úrad podpredsedu vlády Petra Pellegriniho nebude ďalej ignorovať vôľu komunálnych politikov a občanov,” uzatvára Dostál.

 

Súvisiace informácie:

slov-lex.sk: Návrh na vydanie osvedčenia: Spojená Bratislava (J & T REAL ESTATE, a. s.)

slov-lex.sk: Návrh na vydanie osvedčenia: Stanica Nivy – Smart City (Smart City s.r.o., dcérska spoločnosť HB REAVIS GROUP B.V.)

changenet.sk: Hromadná pripomienka proti vydaniu osvedčení o významnej investícii pre projekty J&T a HB REAVIS

Comments

Komentáre