Lepšie podmienky pre boj s korupciou, účinnejší boj s domácim násilím, prísnejšie trestanie organizovanej daňovej trestnej činnosti a ďalšie pozitívne zmeny môže priniesť akceptovanie našich návrhov z hromadnej pripomienky k návrhu novely Trestného zákona, ktorá obsahuje aj novelu Trestného poriadku. Navrhujeme najmä:

– vylúčiť pri daňových trestných činoch, ktoré majú charakter organizovaného zločinu, možnosť vyhýbať sa potrestaniu dodatočným zaplatením dane po skončení vyšetrovania,

– informovať oznamovateľov trestnej činnosti najmä korupčného charakteru o priebehu vyšetrovania a umožniť im podávať proti uzneseniam orgánov činných v trestnom konaní sťažnosti,

– predĺžiť neprimerane krátku trojdňovú lehotu na podanie sťažnosti na 8 dní,

– zlepšiť postavenie obetí domáceho násilia a násilia páchaného na ženách zapracovaním troch oparení z Istanbulského dohovoru, pri ktorých dosiaľ nie je slovenská legislatíva v súlade s dohovorom,

– automaticky informovať obete násilných trestných činov o prepustení páchateľa na slobodu alebo jeho úteku,

– účinnejšie stíhať trestný čin tzv. sprejerstva,

– vypustiť z Trestného zákona trestný čin Porušenie dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy, ktorý v roku 2012 viedol k trestnému stíhaniu vo veci kritického filmu Zuzany Piussi o stave slovenského súdnictva Nemoc tretej moci,

– zaviesť pravidlá do prideľovania advokátov ex offo.

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v pondelok 22. januára 2018 na portáli change|net.sk tu.

Ondrej Dostál, poslanec NR SR, Občianska konzervatívna strana (OKS)
Peter Osuský, poslanec NR SR, SaS
Roman Frnčo, advokát, Košice
Marek Zajíček, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Vrakuňa
Matúš Kanis, advokát
Zuzana Zimenová, poslankyňa NR SR
Vladimír Špánik, predseda Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS), poslanec obecného zastupiteľstva, Vinodol
Daša Malíková, terapeutka, bývalá vedúca Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie
Nataša Holinová, redaktorka
Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI)
Milena Veresová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Šaľa, hlavný kontrolór obce Šoporňa, členka ZOMOS
Jakub Nedoba, Mladí liberáli, poslanec mestského zastupiteľstva, Senica
Richard Drutarovský, poslanec mestského zastupiteľstva, Prešov, člen ZOMOS
Tomáš Smutný, Nová generácia
Peter Uhlár, poslanec obecného zastupiteľstva, Zlatá Baňa, člen Správnej rady ZOMOS
Juraj Petrovič, podpredseda OKS
Šimon Jeseňák, Mladí konzervatívci, poslanec mestského zastupiteľstva, Levoča
Ján Štefančík, aktivista, Poltár, člen ZOMOS
Radovan Kazda, vydavateľ
Dušan Sloboda, KI
Ivan Kuhn, KI

Comments

Komentáre