Bratislava, 9. október 2018 – Ostatné konanie a vyjadrenia predsedu parlamentu Andreja Danka vzbudzujú oprávnené otázky o motívoch a dôsledkoch jeho konania. Druhýnajvyšší ústavný činiteľ sa správa spôsobom, ktorý je v príkrom rozpore s bezpečnostnou doktrínou Slovenskej republiky, ako aj s Vyhlásením ústavných činiteľov k prioritám členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii.

Občianska konzervatívna strana (OKS) vyjadruje podporu prezidentskej kandidatúre Františka Mikloška. OKS ho považuje za najlepšieho a svojimi hodnotami a životným príbehom pre OKS najbližšieho prezidentského kandidáta.