Bratislava, 31. marca 2020 – Polícia odmietla trestné oznámenie členov OKS Radovana Kazdu a Juraja Petroviča proti ohováračskej volebnej kampani strany SMER-SD. Poslanec NR SR Radovan Kazda (klub SaS) podal voči odmietnutiu trestného oznámenia sťažnosť.

Trestné oznámenie podal Radovan Kazda 3.2.2020 spoločne s Jurajom Petrovičom pre podozrenie, že prišlo k spáchaniu  trestného činu ohovárania podľa § 373 Trestného zákona. K naplneniu skutkovej podstaty tohto trestného činu mohlo podľa oznamovateľov prísť niektorými videami zverejnenými na facebookovej stránke Roberta Fica a SMER-SD, ktoré obsahovali nepravdivé informácie o Andrejovi Kiskovi, Richardovi Sulíkovi a ďalších predstaviteľoch opozície.

Trestné oznámenie odmietol vyšetrovateľ Policajného zboru mjr. Ing. Okkel z Okresného riaditeľstva PZ Bratislava II (Odbor kriminálnej polície, 4. oddelenie vyšetrovania). Radovan Kazda považuje uznesenie o odmietnutí trestného oznámenia za nedostatočne odôvodnené. „Odôvodnenie uznesenia je rozpísané na vyše štyroch stranách. Z toho tri strany  predstavuje od slova do slova prepísané trestné oznámenie, zhruba trištvrtestrany predstavuje všeobecná úvaha vyšetrovateľa o skutkovej podstate trestného činu ohovárania a znakoch skutkovej podstaty trestného činu vo všeobecnosti, bez akejkoľvek súvislosti s obsahom trestného oznámenia,“ upozorňuje Radovan Kazda.

Vyšetrovateľ odôvodňuje odmietnutie uznesenia tvrdením, že oznamovatelia podali trestné oznámenie „za účelom ochrany strany Sloboda a Solidarita v predvolebnom boji, teda v danom prípade absentuje objekt trestného činu“. Takéto zdôvodnenie považuje poslanec Radovan Kazda za absurdné: „Dôvod, pre ktorý oznamovateľ podal trestné oznámenie, nie je relevantným pri posúdení, či nejaké konanie spĺňa, alebo nespĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu. Ak by uvedené malo platiť, tak by to znamenalo, že ak by obsahovo identické trestné oznámenie podal oznamovateľ, ktorý by nebol kandidátom politickej strany, tak by namietané konanie mohlo byť trestným činom, ale v prípade, že trestné oznámenie podali kandidáti politickej strany, tak to isté konanie trestným činom byť nemôže a dôvodom je, že ho podali kandidáti politickej strany.“

Z trestného oznámenia je podľa R. Kazdu úplne zjavné, že sa ním oznamovatelia nedomáhali ochrany právnických osôb – politických strán, ale ochrany konkrétnych fyzických osôb – Andreja Kisku, Richarda Sulíka a ďalších predsedov vtedajších opozičných strán pred nepravdivými údajmi, ktoré o nich šíril predseda strany SMER-SD Robert Fico, resp. ďalšie osoby zodpovedné za výrobu a šírenie predmetných videí.

„V trestnom oznámení je podrobne vysvetlené, v čom spočíva nepravdivosť namietaných tvrdení, ako aj to, že je zjavné, že zámerom oznámenia týchto nepravdivých údajov a šírenia nepravdivých informácií je poškodiť politických protivníkov – fyzické osoby v očiach voličov, ohroziť ich vážnosť u spoluobčanov a spôsobiť im inú vážnu ujmu v podobe odradenia voličov od voľby týchto politikov a politických strán, ktorých sú kandidátmi, a to na základe šírenie nepravdivých údajov o nich,“ vysvetlil poslanec NR SR R. Kazda.

Radovan Kazda podal proti uzneseniu vyšetrovateľa o odmietnutí trestného oznámenia v zákonom stanovenej lehote sťažnosť.

 

Súvisiace informácie:

OKS: Podali sme trestné oznámenie za ohováračskú kampaň SMER-SD

Uznesenie o odmietnutí trestného oznámenia (formát PDF)

Sťažnosť proti uzneseniu o odmietnutí trestného oznámenia – ohováranie – kampaň strany SMER-SD (formát PDF)

Comments

Komentáre