Bratislava, 9. júna 2017 – Polícia odmietla trestné oznámenie proti bývalému premiérovi Vladimírovi Mečiarovi pre podozrenie, že sa dopustil trestného činu ohovárania voči nebohému prezidentovi Michalovi Kováčovi. Na odmietnutie trestného oznámenia si vystačila s výpoveďou samotného Mečiara, ktorý sa odvolal na údajné informácie od človeka, ktorý zomrel pred 14 rokmi.

Trestné oznámenie na Vladimíra Mečiara za jeho výroky na adresu Michala Kováča, jeho manželky Emílie Kováčovej a jeho syna Michala Kováča mladšieho, ktoré odzneli v utorok 7. marca 2017 v relácii Téma dňa odvysielanej v televízii TA3, podali 10. marca 2017 na Generálnu prokuratúru SR predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) Ondrej Dostál spolu s podpredsedom OKS Jurajom Petrovičom.

Mečiar v relácii uviedol: „Pokiaľ išlo o to obdobie jeho vrátenia naspäť, tak už bola situácia iná, lebo na dobu pobytu, čo bol Michal Kováč mladší v Rakúsku, to trvalo 6 mesiacov, mal voľný pohyb v Rakúsku, nesmel prekročiť hranicu, na doby pobytu dostal zo zahraničných zdrojov 100 000 dolárov, ktoré nikto nepoprel, jeho rodičia dostali na podporu milión dolárov, ktoré tiež nikdy nepopreli, pretože poznám toho, kto to dával a pokiaľ išlo o ten pobyt tam a to ostatné, čo bolo, doma zatiaľ pracoval otecko. Spisy, ktoré boli o obvinení Kováča mladšieho, začali sa stenčovať. Dokonca v jednom prípade aj našli toho, kto z tých spisov vyberal, bol odsúdený, potrestaný aj istou sumou peňazí, aj vylúčením z policajného zboru.“

Z kontextu vyjadrenia je zrejmé, že Mečiar naznačoval podiel prezidenta Kováča na marení vyšetrovania jeho syna a súvislosť medzi údajným prijatím milióna dolárov zo zahraničia a touto aktivitou („doma zatiaľ otecko pracoval“). Podľa § 373 ods. 1 Trestného zákona „Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“

Vyšetrovateľ Policajného zboru pplk. JUDr. Peter Macák (Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave) odmietol trestné oznámenie Ondreja Dostála a Juraja Petroviča uznesením zo dňa 16. mája 2017.

Vyšetrovateľ vypočul Vladimíra Mečiara a na základe jeho výpovede naše trestné oznámenie odmietol. Kým v televízii Mečiar tvrdil, že rodičia Michala Kováča mladšieho „dostali na podporu milión dolárov,“ pri vypočutí vyšetrovateľom svoje tvrdenie pozmenil s tým, že išlo pôžičku vo výške milión dolárov. Medzi „dostať na podporu milión dolárov“ a „dostať pôžičku milión dolárov“ je pritom zjavný významový rozdiel.

O údajnej pôžičke prezidentovi Kováčovi vo výške milión dolárov sa mal Mečiar dozvedieť od jej údajného poskytovateľa Lea Danihelsa, prezidenta Svetového kongresu Slovákov, ktorého Mečiar označil za „vysokého dôstojníka Spojených štátov amerických,“ resp. spravodajskej služby CIA.

Okolnosti poskytnutia pôžičky opísal Mečiar nasledovne: „Okolnosti poskytnutia týchto peňazí popisoval tak, že boli u prezidenta Michala Kováča na byte. Veľmi pred ním plakali ako ich on ničí a dusí, že sú bez peňažných prostriedkov a údajne medzi spálňou a obývačkou je schod, na ktorom je kríž, na ktorý si manželia Kováčovci kľakli a pri tomto kríži a v mene tohto kríža ho požiadali o pomoc. Leo vravel, že sa obmäkčil súhlasil a poskytol im tieto peniaze. Pôžičku vo výške 1.000.000,-USD mal potvrdiť prezident Michal Kováč svojim podpisom.“

Mečiar ďalej tvrdí, že Danihels sa domáhal vrátenia pôžičky, o čom uvádza: „Podľa jeho vyjadrenia navštívil Kováčovcov, žiadal peniaze naspäť, ale už vtedy bývalý prezident Michal Kováč ho mal informovať, že kúpil autosalón, kde Leo Danihels je polovičným vlastníkom, a že zo ziskov tohto autosalónu mu bude suma 1.000.000,-USD vrátená. Povedal mu tiež, že takýto autosalón na Slovensku neexistuje a prezident Michal Kováč ho podviedol.“

Leo Danihels zomrel v roku 2003. Vyšetrovateľ si nijako inak neoveril pravdivosť tvrdení Vladimíra Mečiara, uspokojil sa s vypočutím Vladimíra Mečiara a s jeho údajnými informáciami od osoby, ktorá je 14 rokov po smrti. Len na základe vyjadrenia samotného Vladimíra Mečiara došiel vyšetrovateľ k záveru: „Toto vylučuje skutočnosť, že by JUDr. Vladimír Mečiar úmyselne verejne uviedol nepravdivé informácie, prípadne, že by bol uzrozumený s tým, že takáto informácia nie je pravdivá.“ Výpoveď samotného V. Mečiara nič také nevylučuje, pretože aj táto výpoveď môže byť rovnako nepravdivá ako verejné vyjadrenia V. Mečiara.

„Je absurdné, ak niekto uvedie o inom údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov alebo mu spôsobiť inú ujmu, pričom tento údaj sa vzhľadom na okolnosti zdá byť nepravdivý a orgány činné v trestnom konaní sa uspokoja s vysvetlením podozrivej osoby, že tento údaj je pravdivý, pretože jej to povedala iná osoba, ktorá už nežije. Takýmto spôsobom by bolo možné o komkoľvek rozširovať akékoľvek nepravdivé údaje, spôsobilé ohroziť jeho vážnosť alebo spôsobiť mu inú ujmu, pričom na preukázanie pravdivosti vyjadrenia by stačilo odvolať sa na to, že informácia pochádza od inej, už nežijúcej osoby, ktorá sa k tomu nemôže nijako vyjadriť,“ uviedol predseda OKS a poslanec NR SR Ondrej Dostál.

Vyšetrovateľ podľa názoru Ondrej Dostála nedostatočne zistil skutkový stav veci, pretože nevypočul osoby, ktoré by mohli disponovať informáciami o pravdivosti, či nepravdivosti verejných vyjadrení V. Mečiara, napr. vdovu po prezidentovi Emíliu Kováčovú, jeho syna Michala Kováča mladšieho, prípadne blízkych spolupracovníkov prezidenta Kováča z predmetného obdobia. Vzhľadom na to predseda OKS proti uzneseniu o odmietnutí trestného oznámenia podal sťažnosť.

 

Súvisiace informácie:                            

TA3: Téma dňa: Mečiar a Bugár o amnestiách

OKS: Trestné oznámenie na Vladimíra Mečiara

PZ SR: Odmietnutie trestného oznámenia na Vladimíra Mečiara

Blog Ondreja Dostála: Mečiar neohováral. Lebo to tvrdí Mečiar 

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.