Bratislava, 14. júna 2017 – Občianska konzervatívna strana (OKS) v spolupráci s ekonomickými analytikmi z mimovládneho prostredia navrhuje v hromadnej pripomienke znížiť spotrebnú daň z benzínu a nafty na Slovensku na minimálnu úroveň stanovenú príslušnou smernicou EÚ. Na tankovaní jednej plnej 50-litrovej nádrže by sme tak mohli ušetriť približne desať eur v prípade benzínov a takmer tri eurá v prípade nafty.

Ministerstvo financií návrhom novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorý je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, namiesto zníženia už i dnes vysokých sadzieb spotrebných daní z benzínu a nafty, navrhuje ponechať ich na súčasných úrovniach pre benzín a naftu s biozložkami resp. zvýšiť ich pre benzín a naftu bez biozložiek.

Kým minimálna sadzba na bezolovnatý benzín je Európskou úniou stanovená na 359 eur na 1000 litrov, na Slovensku je stanovená na úrovniach 514,50 eur resp. 550,52 eur na 1000 litrov. Návrh ministerstva financií hovorí o zachovaní (mikroznížení) sadzby na 514 eur pre palivá obsahujúce biozložku a jej zvýšení na 554 eur na 1000 litrov pre palivá bez biozložky.

Kým minimálna sadzba na motorovú naftu (plynový olej) je Európskou úniou stanovená na 330 eur na 1000 litrov, na Slovensku je stanovená na úrovniach 368 resp. 386,40 eur na 1000 litrov. Návrh ministerstva financií hovorí o zachovaní sadzby 368 eur pre naftu obsahujúcu biozložku a zvýšení sadzby na 394 eur na 1000 litrov pre naftu bez biozložky.

„V súčasnosti neexistujú žiadne dôvody zvyšovať sadzby spotrebnej dane. Akékoľvek ďalšie zvýšenie už i tak nadmerného daňového bremena bude poškodzovať obyvateľov, podnikateľské subjekty a celkovo ekonomické prostredie,“ odôvodňuje hromadnú pripomienku verejnosti jeden z jej iniciátorov, podpredseda OKS Martin Mlýnek, pokračujúc vyjadrením, že „akékoľvek zámery vlády zvyšovať dane alebo zavádzať nové dane sú ekonomicky neobhájiteľné a neospravedlniteľné“.

Sadzba spotrebnej dane spoločne so sadzbou DPH ovplyvňuje vo významnej miere ceny benzínov na Slovensku. Dôsledkom je, že aktuálne podľa priemerných cien za jeden liter benzínu zaplatia menej než na Slovensku obyvatelia 10 členských krajín EÚ, pričom sa medzi nimi nachádzajú všetci naši susedia, ktorí sú členmi EÚ (Rakúsko, Česko, Poľsko i Maďarsko). V prípade nafty, ktorej slovenská sadzba sa tej Európskou úniou minimálne danej nevzďaľuje tak výrazne ako v prípade benzínov, možno tankovať lacnejšie v štyroch krajinách EÚ (medzi nimi je i Poľsko).

„Ak by sa znížila sadzba spotrebnej dane na minimálnu úroveň požadovanú EÚ, mohli by sme na Slovensku ušetriť na tankovaní jednej plnej 50-litrovej nádrže približne desať eur v prípade benzínov a takmer tri eurá v prípade nafty,“ uvádza podpredseda OKS Martin Mlýnek.

„V prípade neakceptovania návrhu na zníženie spotrebnej dane na minimálnu úroveň danú príslušnými smernicami EÚ navrhujeme, aby boli sadzby benzínu znížené na priemer sadzieb za región V3, teda na priemer sadzieb za krajiny ostatných členov V4. Spotrebná daň na benzíny na Slovensku je totiž najvyššia v regióne V4,“ argumentuje poslanec NR SR a predseda OKS Ondrej Dostál, ktorý ako jeden zo spoluiniciátorov hromadnej pripomienky pripomína aj ďalšie body pripomienky verejnosti, ktorými sa navrhuje z návrhu zákona vypustiť ustanovenia týkajúce sa daňových skladov, ktorými sa „negatívne zasahuje do podnikateľského prostredia, nerešpektuje sa prezumpcia neviny a vytvára sa priestor pre svojvoľné rozhodovanie štátnych úradov.“

Hromadnú pripomienku verejnosti možno podporiť najneskôr počas piatka 16. júna 2017 na portáli change|net.sk. Ak bude podporená aspoň piatimi stovkami občanov, bude ministerstvo financií ako predkladateľ povinné so zástupcami verejnosti dané pripomienky prerokovať v rámci rozporového konania.

 

Súvisiace informácie:

LP/2017/338 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny

 

INESS-infografika-spotrebne-dane-benzin-nafta-2017 benzin-final

Comments

Komentáre