Občianska konzervatívna strana (OKS) dnes podala nové trestné oznámenie na Vladimíra Mečiara za ohováranie nebohého prezidenta Michala Kováča v rozhlasovej relácii Sobotné dialógy, v ktorých obvinil Kováča z prijatia úplatku.

Predseda OKS a poslanec NR SR Ondrej Dostál a podpredseda OKS Juraj Petrovič dnes na Generálnu prokuratúru SR podali nové trestné oznámenie na Vladimíra Mečiara za jeho dehonestujúce výroky na adresu bývalého prezidenta SR Michala Kováča.

Pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania podali O. Dostál a J. Petrovič trestné oznámenie na V. Mečiara už v marci. V. Mečiar v relácii Téma dňa odvysielanej v televízii TA3 dňa 7.3.2017 tvrdil, že M. Kováč a jeho manželka Emília dostali milión dolárov. Pred vyšetrovateľom Mečiar tvrdil, že išlo o pôžičku od niekdajšieho a dnes už nebohého prezidenta Svetového kongresu Slovákov Lea Danihelsa. Vyšetrovateľ sa s Mečiarovým vysvetlením uspokojil a trestné oznámenie odmietol. O. Dostál podal proti uzneseniu sťažnosť, aj tá však bola prokuratúrou odmietnutá.

„Naše nové trestné oznámenie sa týka Mečiarových vyjadrení v Sobotných dialógoch dňa 10.6.2017. Kým vyjadrenia V. Mečiara na adresu M. Kováča zo 7.3.2017 v TA3 teoreticky pripúšťajú aj interpretáciu, že nešlo o úplatok, alebo iné nelegálne prijatie finančných prostriedkov, ale o pôžičku, vyjadrenia V. Mečiara zo dňa 10.6.2017 na Rádiu Slovensko, takúto interpretáciu nepripúšťajú a ide v nich jednoznačne o obvinenie M. Kováča z prijatia úplatku,“ konštatoval predseda OKS O. Dostál.

Témou Sobotných dialógov dňa 10. 6. 2017 boli Mečiarove amnestie. Moderátorom relácie bol Branislav Dobšinský.

Vladimír Mečiar v relácii okrem iného uviedol:

„Pokiaľ išlo o otázky, prečo amnestia bola daná, tak sme hodnotili, čo v tom konaní všetko bolo protiústavné a ako sa s tým vyrovnať. Tak sme prišli k niekoľkým záverom. Prvý, žiadna kauza by nebola, keby Michal Kováč ako prezident nebol prijal úplatok. Bol v lehote a bolo ho možné za úplatkárstvo stíhať. Žiadna kauza by nebola, keby Michal Kováč sa nebol dopustil politickej korupcie, sľúbil prokurátorovi, že bude generálny prokurátor, ak to zvalí na vládu a sudcovi, že bude predseda Najvyššieho súdu…

Tie dôkazy existujú, boli v tom čase medializované, boli konfrontované aj s pánom prezidentom, boli predmetom vyšetrovania a potvrdené.

Podpredseda OKS J. Petrovič zdôrazňuje, že „ak by Michal Kováč v čase výkonu funkcie prezidenta Slovenskej republiky prijal úplatok a dopustil sa politickej korupcie, išlo by o údaje, ktoré by vážne spochybňovali jeho dôveryhodnosť a boli by spôsobilé značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov. Ak sú tieto údaje nepravdivé a boli oznámené verejne, mohlo prísť k spáchaniu trestného činu ohovárania.“

Podľa § 373 ods. 1 Trestného zákona Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ Keďže bol uvedený skutok spáchaný verejne (§ 373 ods. 2 písm. c) Trestného zákona), trestná sadzba sa zvyšuje na jeden rok až päť rokov.

„Je otázne, či akýmkoľvek výrokom mnohonásobne usvedčeného klamára Vladimíra Mečiara môže reálne dôjsť k ohrozeniu vážnosti kohokoľvek. Avšak pre posúdenie, či došlo k spáchaniu trestného činu ohovárania, je dôležité, či sú predmetné nepravdivé údaje na to spôsobilé. Preto sme prokuratúru požiadali, aby naše podozrenie preverila. Sme presvedčení, že na rozdiel od marcových výrokov v TA3, teraz Mečiarove slová o prijatí úplatku prezidentom Kováčom nebude možné kvalifikovať inak ako ohováranie,“ doplnil O. Dostál.

 

Ondrej Dostál, predseda OKS, poslanec NR SR

Juraj Petrovič, podpredseda OKS

 

V Bratislave dňa 26. júla 2017.

 

Súvisiace informácie: 

TA3: Téma dňa: Mečiar a Bugár o amnestiách (marec 2017)
OKS: Prvé trestné oznámenie na Vladimíra Mečiara (apríl 2017)
RTVS: Sobotné dialógy s Vladimírom Mečiarom (jún 2017)
OKS: Druhé trestné oznámenie na Vladimíra Mečiara (júl 2017)

Comments

Komentáre