Návrh novely zákona o štátnych sviatkoch, ktorým sa 28. október presúva z pamätných dní medzi štátne sviatky, podala dnes do parlamentu štvorica opozičných poslancov.

„28. októbra 1918 vznikla Československá republika. Ide o jeden z najvýznamnejších dní v novodobej histórii Slovenska a budúci rok si pripomenieme jeho 100. výročie. Demokratická a humanistická tradícia prvej Československej republiky je pre občanov Slovenskej republiky významným zdrojom národnej hrdosti a občianskeho sebavedomia,“ vysvetľuje dôvody predkladateľov predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) Ondrej Dostál.

Spolu s Dostálom návrh predkladajú poslanec Peter Osuský (SaS) a dve nezávislé poslankyne Zuzana Zimenová a Viera Dubačová. Obsahovo zhodný návrh predložili Dostál a Osuský v roku 2012 v trojici s vtedajším predsedom OKS Petrom Zajacom. OKS sa k  tradícii prvej Československej republiky dlhodobo hlási. Spolu s Českým spolkom na Slovensku, Klubom občanov Českej republiky v Slovenskej republike, občianskym združením Česko-slovenské Mosty a ďalšími organizáciami zvykne každoročne 28. októbra organizovať spomienkové stretnutie pri pamätníku československej štátnosti v Bratislave.

Počas trvania česko-slovenského štátu bol 28. október štátnym sviatkom. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 a prijatí zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch sa 28. október nedostal nielen do zoznamu štátnych sviatkov SR, ale dokonca ani medzi pamätné dni. Pamätným dňom sa 28. október ako Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu stal až v roku 1999. Odvtedy sa objavilo niekoľko pokusov preradiť 28. október medzi štátne sviatky, ani jeden z nich však neuspel.

Slovenská republika má v súčasnosti päť štátnych sviatkov a ani v prípade schválenia návrhu štvorice opozičných poslancov by sa na tom nič nezmenilo. „Uvedomujeme si, že nie je vhodné, aby sa celkový počet štátnych sviatkov zvyšoval. Preto navrhujeme, aby 1. september – Deň Ústavy Slovenskej republiky bol preradený zo štátnych sviatkov medzi pamätné dni. 1. september pripomína prijatie Ústavy SR v roku 1992, ktoré priamo súvisí so vznikom samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Na túto udalosť sa však už viaže ďalší štátny sviatok – 1. január – Deň vzniku Slovenskej republiky,“ uvádza k tomu Ondrej Dostál (OKS).

Poslanci navrhujú stanoviť účinnosť zákona na 1. januára 2018, aby bol 28. október štátnym sviatkom od začiatku roku, v ktorom si pripomenieme 100. výročie vzniku Československej republiky.

 

Ondrej Dostál

predseda OKS, poslanec NR SR

 

V Bratislave dňa 28. júla 2017.

Comments

Komentáre