Vyhlásenie Republikovej rady Občianskej konzervatívnej strany

OKS si dnes na troch rôznych miestach v Bratislave pripomenula tri výročia, ktoré pripadli práve na dnešný deň.

Prvým je výročie prvého transportu slovenských občanov do vyhladzovacích táborov v období Slovenského štátu (1942). Druhým je výročie podpisu Rímskych zmlúv (1957), ktorými bolo založené spoločenstvo európskych štátov, dnes známe ako Európska únia. A tretím je výročie sviečkovej manifestácie na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave (1988), demonštrácie, ktorá bola na Slovensku najvýraznejším verejným vyjadrením odporu ku komunistickému režimu a predzvesťou udalostí Novembra 1989.

Tieto zdanlivo navzájom nesúvisiace udalosti majú spoločnú jednu veľmi dôležitú vec. Ukazujú nám dôležitosť slobody, demokracie a rešpektu k základným ľudským právam.

Práve nerešpektovanie základných ľudských práv, dehumanizácia a štvavá kampaň umožnili masové vyvraždenie sedemdesiattisíc občanov Slovenského štátu, väčšinou židovskej a rómskej národnosti. Snaha zabrániť opakovaniu tragédie nielen slovenských, ale európskych Židov, snaha zabrániť ďalšej vojne viedla protivníkov z druhej svetovej vojny – Nemecko, Francúzsko a ďalšie štáty západnej Európy k tomu, aby podpísali Rímske dohody, a tým sa pokúsili zabezpečiť dlhodobý mier, stabilitu a prosperitu v Európe. A nakoniec, bola to túžba po slobode, demokracii a rešpektovaní základných ľudských práv a slobôd, ktoré viedli ľudí k účasti na sviečkovej manifestácii.

Sloboda, úcta k základným ľudským, občianskym a demokratickým právam bola a vždy bude základným rámcom činnosti OKS na slovenskej politickej scéne. Dlhodobá a systematická spolupráca s ostatnými demokratickými silami na tom, aby bolo Slovensko pripravené čeliť výzvam, ktoré preň predstavuje svet trvalej zmeny, je a bude základným smerovaním programu a činnosti OKS v budúcnosti.

Republiková rada Občianskej konzervatívnej strany

V Bratislave dňa 25. 3. 2017.

Pri Pamätníku obetí holokaustu na Rybnom námestí sme si pripomenuli položením kamienkov 25. marec 1942, kedy bol z Popradu vypravený prvý transport slovenských Židov do táborov smrti

Pri Pamätníku obetí holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave sme si pripomenuli položením kamienkov 25. marec 1942, kedy bol z Popradu vypravený prvý transport slovenských občanov do táborov smrti

01 - Edited
Pri Pamätníku sviečkovej manifestácie na Námestí Eugena Suchoňa v Bratislave sme si zapálením sviečok pripomenuli výročie demonštrácie, ktorá bola na Slovensku najvýraznejším verejným vyjadrením odporu ku komunistickému režimu a predzvesťou udalostí Novembra 1989

Pri Pamätníku sviečkovej manifestácie na Námestí Eugena Suchoňa v Bratislave sme si zapálením sviečok pripomenuli výročie demonštrácie, ktorá bola na Slovensku najvýraznejším verejným vyjadrením odporu ku komunistickému režimu a predzvesťou udalostí Novembra 1989

10 - Edited
Pri pamätníku Brána Slobody pod hradom Devín sme si v prihraničnom území s Rakúskom položením venca pripomenuli nielen obete totalít, ale i slobodu, ktorú v súčasnosti okrem demokratickej Slovenskej republiky pre našich občanov zabezpečuje NATO a EÚ. 25. marec je výročím tzv. Rímskych zmlúv, ktorými sa v roku 1957 začala cesta k uplatňovaniu štyroch základných európskych slobôd.

Pri pamätníku Brána Slobody pod hradom Devín sme si v prihraničnom území s Rakúskom položením venca pripomenuli nielen obete totalít, ale i slobodu, ktorú v súčasnosti okrem demokratickej Slovenskej republiky pre našich občanov zabezpečuje NATO a EÚ. 25. marec je výročím tzv. Rímskych zmlúv, ktorými sa v roku 1957 začala cesta k uplatňovaniu štyroch základných európskych slobôd

05 - Edited

Comments

Komentáre