Občianska konzervatívna strana je stranou pravicovou, prozápadnou, demokratickou a hlásiacou sa k odkazu Novembra 89.

OKS nezdieľa názor, že rozlišovanie medzi pravicou a ľavicou je už prekonané. OKS sa naďalej usiluje o čo najväčšiu slobodu jednotlivca, slobodný trh, slobodnú spoločnosť, obmedzenú úlohu štátu, decentralizáciu moci, jej občiansku kontrolu a zásadné reformy verejného sektora. OKS je pravicová strana.

OKS sa jednoznačne hlási k prozápadnému smerovaniu Slovenska a k jeho hodnotovému a civilizačnému ukotveniu na Západe. Miesto Slovenska vidíme v NATO a v Európskej únii  a hlásime sa k záväzkom, ktoré nám z členstva v nich vyplývajú. Presadzujeme menej centralizovanú podobu EÚ, ale odmietame spochybňovanie nášho členstva v nej a v NATO. OKS je prozápadná strana.

OKS si ctí hodnoty slobodnej a demokratickej spoločnosti. Odmietame extrémizmus bez ohľadu na to, či má fašistickú alebo komunistickú tvár. Hlásime sa k štandardnej politike založenej na demokratickej politickej súťaži, politickej pluralite, občianskych slobodách, ľudských právach, rešpekte k menšinám, slušnosti a ľudskosti. OKS je demokratická strana.

Ako pravicová a prozápadná strana stojí OKS v dôslednej opozícii k tretej vláde Roberta Fica. Vláde, v ktorej prevažuje ľavicový pohľad na svet. Vláde, ktorá nemá jasnú predstavu o smerovaní krajiny a neuvedomuje si potrebu dôsledných reforiem. Vláde, ktorej pôsobenie drží ochrannú ruku nad rozsiahlou korupciou a klientelizmom v krajine. Vláde, ktorej fungovanie extrémizmus neoslabuje, ale naopak posilňuje. Vláde, ktorej reálne pôsobenie spochybňuje naše zakotvenie v Západnom svete.

Ako demokratická a prozápadná strana OKS dôrazne odmieta fašistov a ďalších extrémistov a dištancuje sa od nich. Fašisti sú hrozbou pre demokraciu, ľudské práva a otvorene sa snažia zatiahnuť Slovensko do mocenskej sféry Putinovho Ruska.

Ako pravicová, prozápadná a demokratická strana vidí OKS svojich prirodzených partnerov v demokratických politických subjektoch od stredu doprava a je pripravená spolupracovať s  politickými stranami, ktoré stoja pevne na demokratických a prozápadných pozíciách a sú pripravené podieľať sa na vytváraní alternatívy k súčasnej vláde korupcie a klientelizmu.

Ondrej Dostál

predseda Občianskej konzervatívnej strany

V Žiline 1. októbra 2016.

 

Comments

Komentáre