Ministerstvo kultúry pripravilo návrh novely zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii ktorou sa má do pôsobnosti niektorých regulácii obsiahnutých v zákone a pod kontrolu Rady pre vysielanie a retransmisiu SR dostať aj televízne vysielanie prostredníctvom internetu.

Uvedený zámer považujeme za neodôvodnený zásah do slobody šírenia informácií. Regulácia rozhlasového a televízneho vysielania má zdôvodnenie v obmedzenom počte frekvencií na terestriálne vysielanie ktoré možno poskytnúť vysielateľom na základe licencií. V prípade internetu takéto obmedzenie neexistuje. Prostredníctvom internetu môže vysielať neobmedzený počet vysielateľov.

Internet bol doteraz priestorom slobodného šírenia informácií a sme presvedčení žeby to tak malo ostať. Nevidíme legitímny dôvod uplatňovať na internet či na televízne vysielanie prostredníctvom neho regulácie obdobné tým aké sa uplatňujú vo vzťahu k terestriálnemu vysielaniu. Hoci sa na vysielateľov televízneho vysielania prostredníctvom internetu nemajú zatiaľ vzťahovať všetky povinnosti vysielateľov na základe licencie a vysielanie prostredníctvom internetu sa nemá viazať na povolenie či pridelenie licencie ale len na oznámenie návrh novely považujeme za nebezpečný prvý krok k zavádzaniu štátnych regulácií do slobodného prostredia internetu.

Keďže povinnosť zaviesť istý regulačný rámec aj pre televízne vysielanie prostredníctvom internetu vyplýva zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES navrhujeme takú úpravu predkladanej novely zákona v dôsledku ktorej sa bude regulácia vzťahovať iba na najväčších vysielateľov televízneho vysielania prostredníctvom internetu ktorých vysielanie prijíma viac ako 30 % obyvateľov.

Znenie hromadnej pripomienky a možnosť podporiť ju najneskôr počas piatka 29. mája 2009 nájdete na stránkach change|net.sk tu.

Úvodní signatári hromadnej pripomienky:

Ondrej Dostál Občianska konzervatívna strana
Dušan Sloboda editor www.konzervativizmus.sk
Ivan Kuhn Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Juraj Petrovič OKS
Elena Akácsová šéfredaktorka internetového magazínu www.inland.sk
Zuzana Humajová Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Eugen Korda novinár SME
Silvia Pňačková novinárka SME
František Šebej týždenník .týždeň
Jakub Kratochvíl učiteľ a web editor
Radovan Ďurana Inštitút ekonomických a spoločenských analýz – INESS
Radovan Kazda Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Peter Gonda Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Ondrej Jombík IT expert a analytik
Marcel Zajac Centrum pre filantropiu
Tibor Takáč OKS
Svetozár Gavora prekladateľ OKS
Ľuboš Mikuška OKS
Silvester Bizoň OKS
Filip Struhárik publicista a bloger

Súvisiace informácie:

Hromadnú pripomienku proti regulácii vysielania na internete podporilo 600 ľudí

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.