Ústavný súd SR bude v stredu 20.5.2009 pojednávať vo veci návrhu skupiny poslancov za HZDS SNS a Smer na zrušenie Špeciálneho súdu. Minulý týždeň sa v médiách objavili informácie že jeden zo sudcov Ústavného súdu SR Ladislav Orosz sa stal terčom hrubého nátlaku aby zmenil svoj názor na zachovanie Špeciálneho súdu. Podľa informácií týždenníka Plus 7 dní sa niekto pokúsil priotráviť jeho manželku a následne zatelefonoval L. Oroszovi a dal túto udalosť do súvislosti s tohtotýždňovým hlasovaním o zrušení Špeciálneho súdu. L. Orosz dostal na vlastnú žiadosť pridelenú ochranku.

Z týchto informácií vyplýva vážne podozrenie že bol spáchaný trestný čin vydierania podľa § 189 Trestného zákona (ďalej len „TZ“) trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 156 TZ trestný čin útoku na orgán verejnej moci podľa § 322 TZ a trestný čin útoku na verejného činiteľa podľa § 324 TZ.

Podľa § 156 ods. 1 TZ „kto inému úmyselne ublíži na zdraví potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky“. V tomto prípade došlo prinajmenšom k pokusu o spáchanie trestného činu ublíženia na zdraví a obeťou tohto trestného činu sa stala manželka L. Orosza.

Podľa § 189 ods. 1 TZ „kto iného násilím hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti aby niečo konal opomenul alebo trpel potrestá sa odňatím slobody na dva roky až šesť rokov“. Neznámy páchateľ hrozbou násilia alebo inej ťažkej ujmy nútil Ladislava Orosza aby ako sudca Ústavného sudu SR zmenil svoj postoj k súladu zriadenia Špeciálneho súdu s Ústavou SR. Tým naplnil nielen skutkovú podstatu trestného činu vydierania ale aj trestného činu útoku na verejného činiteľa podľa § 324 TZ ktorý v ods. 1 stanovuje že

Keďže z medializovaných informácií nevyplynulo žeby polícia vo veci konala podal som dňa 15.5.2009 na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania vyššie uvedených trestných činov.

Rozhodnutie o súlade Špeciálneho súdu s Ústavou SR bude jedným z najdôležitejších rozhodnutí Ústavného sudu SR v celej jeho histórii. Je preto obzvlášť dôležité aby rozhodovanie Ústavného súdu SR bolo zbavené akýchkoľvek pochybností o tom že sudcovia rozhodli pod nátlakom a v obavách o bezpečnosť svojich blízkych nie slobodne a na základe svojho presvedčenia. Dôsledné prešetrenie podozrení že sa jeden z ústavných sudcov stal terčom vyhrážok a vydierania je toho minimálnym predpokladom. Demokratický právny štát nesmie pripustiť aby boli sudcovia zastrašovaní a nemohli rozhodovať slobodne.

Ondrej Dostál
podpredseda Občianskej konzervatívnej strany

V Bratislave dňa 18. mája 2009.


Súvisiace informácie:

Plus 7 dní: Zastrašujú sudcu? | 14.5.2009

SME: Ústavný sudca dostal ochranku | 15.5.2009

Pravda: Ústavný sudca Orosz čelí vyhrážkam | 15.5.2009

Ústavný súd: Pojednávanie Ústavného súdu SR o Špeciálnom súde (PDF) | 20.5.2009


Ďalšie informácie:

SME.sk/SITA: Pre vyhrážky ústavnému sudcovi Oroszovi podal Dostál trestné oznámenie

dostal.blog.sme.sk: Ondrej Dostál: Nesvätá aliancia proti Špeciálnemu súdu

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.