Viac ako 600 ľudí podporilo hromadnú pripomienku proti regulácii televízneho vysielania prostredníctvom internetu. Ministerstvo kultúry pripravilo návrh novely zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii ktorou sa má do pôsobnosti niektorých regulácii obsiahnutých v zákone a pod kontrolu Rady pre vysielanie a retransmisiu SR dostať aj televízne vysielanie prostredníctvom internetu.

Tento zámer považujeme za neodôvodnený zásah do slobody šírenia informácií. Preto v utorok 26.5.2009 skupina občanov zverejnila prostredníctvom internetového denníka changenet.sk hromadnú pripomienku k návrhu zákona. Žiadame v nej takú úpravu novely zákona v dôsledku ktorej sa bude regulácia vzťahovať iba na najväčších vysielateľov televízneho vysielania prostredníctvom internetu ktorých vysielanie prijíma viac ako 30 % obyvateľov.

Pripomienkové konanie skončilo v piatok 29.5.2009. V priebehu štyroch dní podporilo hromadnú pripomienku viac ako 600 občanov. Keďže sa s hromadnou pripomienkou stotožnilo viac ako 500 fyzických osôb v prípade že ministerstvo kultúry nevyhovie pripomienke uskutoční sa vo veci rozporové konanie so zástupcami signatárov hromadnej pripomienky.

Ondrej Dostál
podpredseda OKS
iniciátor hromadnej pripomienky

V Bratislave dňa 1. júna 2009.


Súvisiace informácie:

Informácia o zverejnení hromadnej pripomienky

Zoznam signatárov hromadnej pripomienky

Návrh novely zákona o vysielaní a retransmisii

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.