Dnes sme podali trestné oznámenie na Mariana Magata, jedného z organizátorov nedávneho neonacistického pochodu v Bratislave. Podľa medializovaných a verejne overiteľných informácií Marian Magat sa vo svojich verejných vyjadreniach pozitívne vyjadruje o Adolfovi Hitlerovi a národnom socializme, podnecuje nenávisť voči Židom a spochybňuje holokaust.

Nedajme sa ogabať! My, rodičia a učitelia detí v školách a školských zariadeniach na Slovensku, vyzývame poslankyne a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby neschválili zmenu zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá by zriaďovateľom škôl a školských zariadení poskytla pri voľbe riaditeľa právo veta. Takáto právna úprava by rodičov…

Čítať viac

Včera sa na Ministerstve spravodlivosti SR uskutočnilo rozporové konanie so zástupcami signatárov dvoch hromadných pripomienok k návrhu zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR. Ani po rozporovom konaní nie je vyriešená otázka zakotvenia účasti verejnosti v legislatívnom procese. 

Ministerstvo školstva obstaráva intranetovú aplikáciu na prácu a controlling s hospodárskymi dokumentmi. Predvčerom som verejne upozornil, že podmienky verejného obstarávania vzbudzujú podozrenie, že sú šité na mieru vopred vyhliadnutému uchádzačovi. Včera v médiách na mnou zverejnené informácie zareagovalo ministerstvo školstva prostredníctvom svojej hovorkyne Beáty Dupaľovej Ksenzsighovej. Reakcia ministerstva však nevyvracia žiadne z mnou vyslovených podozrení, naopak vyvoláva…

Čítať viac

Dnes som podal na úrad vlády sťažnosť týkajúcu sa rozhodnutia úradu vlády a ministerstiev neposkytovať informácie Denníku N. Podľa medializovaných informácií Tlačový a informačný odbor úradu vlády informoval Denník N, že vláda nebude komunikovať s Denníkom N, členovia vlády, úrad vlády a ministerstvá nebudú odpoveď na otázky redaktorov Denníka N a poskytovať im informácie.

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Vítame zámer vlády upraviť tvorbu právnych predpisov priamo zákonom, nielen Legislatívnymi pravidlami vlády SR, schválenými uznesením vlády. Oceňujeme aj zámer zaviesť elektronickú verziu Zbierky zákonov, ktorá by mala mať konečne právne záväznú formu.

Navrhujeme vypustiť z návrhu novely zákona o vysielaní a retransmisii ustanovenia, ktorými sa zavádzajú povinné kvóty na slovenskú hudbu v rozhlasovom vysielaní. Ministerstvom kultúry navrhované zavedenie povinných kvót na slovenskú hudbu by podľa nášho názoru bolo protiústavným zásahom do slobodného šírenia informácií.