Predseda NR SR Peter Pellegrini (SMER-SD) sa na svojom facebookovom profile znovu pochválil profesionálne natočeným videom, v ktorom robí podprahovú reklamu pre komerčný produkt. Ide o už druhý podobný počin z jeho strany.

Vo februári 2015 použil svoju osobu, svoje meno a priezvisko a svoju podobizeň na reklamu na súťaž The School Dance a vystupoval v reklamnom videu na uvedenú súťaž. V reklamnom spote bol umiestnený product placement na výrobok firmy Samsung. Samsung bol jedným z troch hlavných partnerov súťaže The School Dance.

Minulý týždeň na svojej facebookovej stránke zverejnil video, ktoré budí dojem neformálnosti, ale je natočené profesionálnym spôsobom. Od bližšie neurčeného darcu dostal k narodeninám dar v podobe letu stíhačkou. O lete stíhačkou je natočené video. Na začiatku videa vystupuje postava s tvárou predsedu NR SR Petra Pellegriniho a je vyobrazená spolu s väčším množstvom fliaš whisky. Etiketa fliaš je síce rozostrená, ale tvar fliaš, farebnosť a umiestnenie etikety nápadne pripomínajú fľaše whisky značky Johnnie Walker. Vo videu sa tak nachádza product placement na whisky Johnnie Walker ako jedna z foriem skrytej reklamy. Pritom sú predmetné produkty umiestnené vo videu priamo spolu s obrazovou podobizňou ústavného činiteľa.

pellegrini_narodeniny
Video na stiahnutie

Podľa čl. 4 ods. 2 písm. f) ústavného zákona o ochrane verejného  záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa verejný funkcionár musí zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s týmto ústavným zákonom a nesmie „používať svoju osobu, svoje meno a priezvisko, svoju podobizeň, obrazovú snímku, záznam svojho hlasu alebo svoj podpis na reklamu“.

Podľa čl. 4 ods. 2 písm. b) ústavného zákona nesmie verejný funkcionár „žiadať dary, prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie“. Z videa nie je jasné, od koho Peter Pellegrini uvedený „zážitkový dar“ dostal a či tento dar nebol poskytnutý v súvislosti s výkonom jeho funkcie. Darom v tomto prípade nemuselo byť len zaplatenie letu stíhačkou, ale aj natočenie a spracovanie videa, ktoré nesie znaky profesionality a má charakter reklamného videa, ktoré je použiteľné v čase volebnej kampane.

Vzhľadom na vyššie uvedené sme sa obrátili na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií s podnetom na preverenie týchto skutočností. Konanie sa začalo v piatok 4. decembra 2015, keď bol náš podnet doručený do podateľne NR SR. Výbor by mal rozhodnúť do 60 dní od začatia konania a v prípade, že konštatuje nami namietané porušenie zákona, mal by Petrovi Pellegrinimu uložiť pokutu v sume zodpovedajúcej dvanásťnásobku jeho mesačného platu.

 

Ondrej Dostál, predseda Občianskej konzervatívnej strany

Jakub Nedoba, predseda Mladých liberálov

 

V Bratislave dňa 7. decembra 2015

 

Súvisiace prílohy:

Podnet na Petra Pellegriniho – kauza whisky, 4. 12. 2015

Podnet na Petra Pellegriniho – kauza Samsung, 11. 2. 2015

Comments

Komentáre