Dnes sme boli spolu s podpredsedom OKS Jurajom Petrovičom vypočutí na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru SR v Bratislave vo veci nášho trestného oznámenia na Vladimíra Mečiara. Stalo sa tak viac ako mesiac po tom, čo sme trestné oznámenie na Mečiara podali.

Trestné oznámenie na Vladimíra Mečiara za jeho výroky na adresu bývalého prezidenta SR Michala Kováča, jeho manželky Emílie Kováčovej a jeho syna Michala Kováča mladšieho, ktoré odzneli v utorok 7. marca 2017 v relácii Téma dňa odvysielanej v televízii TA3, sme podali 10. marca 2017 na Generálnu prokuratúru SR. V trestnom oznámení sme upozornili, že V. Mečiar nimi mohol spáchať trestný čin ohovárania. V relácii uviedol:

„Pokiaľ išlo o to obdobie jeho vrátenia naspäť, tak už bola situácia iná, lebo na dobu pobytu, čo bol Michal Kováč mladší v Rakúsku, to trvalo 6 mesiacov, mal voľný pohyb v Rakúsku, nesmel prekročiť hranicu, na doby pobytu dostal zo zahraničných zdrojov 100 000 dolárov, ktoré nikto nepoprel, jeho rodičia dostali na podporu milión dolárov, ktoré tiež nikdy nepopreli, pretože poznám toho, kto to dával a pokiaľ išlo o ten pobyt tam a to ostatné, čo bolo, doma zatiaľ pracoval otecko. Spisy, ktoré boli o obvinení Kováča mladšieho, začali sa stenčovať. Dokonca v jednom prípade aj našli toho, kto z tých spisov vyberal, bol odsúdený, potrestaný aj istou sumou peňazí, aj vylúčením z policajného zboru.“

Z kontextu vyjadrenia je zrejmé, že expremiér Mečiar naznačuje podiel prezidenta Kováča na marení vyšetrovania jeho syna a súvislosť medzi údajným prijatím milióna dolárov zo zahraničia a touto aktivitou („doma zatiaľ otecko pracoval“). Verejnosti nie je známa informácia, žeby prezident M. Kováč v súvislosti so zavlečením svojho syna do Rakúska spolu so svojou manželkou prijal sumu milión dolárov zo zahraničných zdrojov. Prípad zavlečenia prezidentovho syna bol médiami a verejnosťou podrobne sledovaný a bol v uvedenom období predmetom ostrého politického zápasu medzi Mečiarovou vládou a opozíciou. Je pravdepodobné, že keby sa uvedená informácia zakladala na pravde, bola by zverejnená už v tom období, prípadne neskôr. Vzhľadom na to, že sa tak nestalo, možno dôvodne predpokladať, že tento Mečiarov výrok je lož.

Na otázku vyšetrovateľa, či som overoval pravdivosť Mečiarových tvrdení, resp. či ma v tejto veci kontaktovala vdova po prezidentovi Kováčovi Emília Kováčová alebo jeho syn Michal Kováč mladší som odpovedal negatívne. Na základe okolností prípadu som však presvedčený, že Mečiarove tvrdenia sú evidentne nepravdivé. Na výsluchu som doplnil aj informáciu, že práve v čase zavlečenia Michala Kováča mladšieho do Rakúska nadobudol účinnosť Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov (od 1. novembra 1995). Ten ústavným činiteľom, vrátane prezidenta, zakazoval využívať funkciu na získavanie výhod pre seba či iného, ako aj prijímať dary. Zároveň im ukladal povinnosť podávať majetkové oznámenia, deklarovať svoje príjmy a majetkové pomery a vykazovať prijaté dary. Ak by Michal Kováč prijal v uvedenom období 1 milión dolárov, musel by takýto dar priznať a premietlo by sa to aj v oznámeniach, ktoré bol povinný podávať. Ak by Mečiarove tvrdenia boli pravdivé a Mečiar by nimi disponoval v uvedenom období, určite by ich bol zverejnil a použil proti Michalovi Kováčovi už vtedy.

Ak by prezident Slovenskej republiky spolu s manželkou v čase výkonu funkcie prijal zo zahraničných zdrojov milión dolárov, neoznámil túto skutočnosť verejnosti a zároveň by prijatie tejto čiastky súviselo s tým, že sa podieľal na marení vyšetrovania vlastného syna, išlo by o údaje, ktoré by vážne spochybňovali jeho dôveryhodnosť a boli by spôsobilé značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov. Rovnako by boli spôsobilé značnou mierou ohroziť vážnosť jeho manželky u spoluobčanov, keďže by sa na takomto konaní mala podieľať. Ak sú však tieto údaje nepravdivé a boli Vladimírom Mečiarom verejne oznámené, mohlo prísť k spáchaniu trestného činu ohovárania podľa § 373.

Podľa § 373 ods. 1 Trestného zákona „Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ Keďže bol uvedený skutok spáchaný verejne (§ 373 ods. 2 písm. c) Trestného zákona), trestná sadzba sa zvyšuje na jeden rok až päť rokov

Ondrej Dostál, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS), poslanec NR SR

V Bratislave dňa 18. apríla 2017.

Súvisiace informácie:

TA3: Téma dňa: Mečiar a Bugár o amnestiách
OKS: Trestné oznámenie na Vladimíra Mečiara

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.