Dnes bol do podateľne parlamentu doručený návrh novely zákona o geodézii a kartografii, ktorým sa ruší možnosť udeľovania pokút za používanie iných ako štandardizovaných geografických názvov v médiách a v kartografických dielach.

„Pokutovanie médií, či iných subjektov za používanie iných ako štandardizovaných geografických názvov nemá oporu v ústave a zasahuje do slobody prejavu a slobody šírenia informácií nad rámec vymedzený ústavou. Vymáhanie používania štandardizovaných geografických názvov v médiách prostredníctvom dozoru zo strany Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a pokutovanie používania iných názvov nie je opatrením v demokratickej spoločnosti nevyhnutným na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti,“ uviedol jeden z predkladateľov návrhu, poslanec NR SR a predseda OKS Ondrej Dostál.

Novelu zákona predkladá spolu s poslancami Martinom Poliačikom a Petrom Osuským z poslaneckého klubu SaS. Trojica poslancov svojim návrhom reaguje na informácie, že Úrad geodézie, kartografie a katastra sa v marci obrátil na redakcie niektorých médií a upozornil ich na povinnosť používania štandardizovaných geografických názvov, ktorá vyplýva zo zákona o geodézii a kartografii. „Je absurdné, aby úrad riešil, či sa v médiách používa termín Veľká Británia, resp. Británia alebo štandardizovaný názov Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. A je neprípustné a podľa môjho názoru aj protiústavné, aby v slobodnej spoločnosti mohli byť médiá za takúto vec pokutované až do výšky 3 300 eur, resp. pri opakovanom porušení v lehote jedného roka až do výšky 6 600 eur,“ konštatoval Ondrej Dostál.

Zákon o geodézii a kartografii bol schválený počas tretej Mečiarovej vlády a platí od roku 1995, možnosť pokutovania médií sa však doň dostala až pri jeho novelizácii v roku 2003. Dovtedy bolo možné použitie iného než štandardizovaného geografického názvu pokutovať len vo vzťahu ku kartografickým dielam, nie novinovým článkom. „Navrhujeme zrušiť možnosť pokutovania za použitie iných ako štandardizovaných geografických názvov a obmedziť záväznosť štandardizovaných geografických názvov na štátne mapové diela. Podobná právna úprava existuje napr. v Českej republike,“ vysvetlil Dostál.

Občianska konzervatívna strana v roku 2009 ostro kritizovala obnovenie pokút v zákone o štátnom jazyku. Ondrej Dostál ako vtedajší podpredseda OKS viacerými aktivitami upozorňoval na nezmyselnosť pokút v zákone o štátnom jazyku. Založil občianske združenie Priatelia slobodných informácií (PSI), demonštratívne jazykové zákazy porušoval, sám sa udával na ministerstve kultúry a dožadoval sa, aby bol pokutovaný, čo sa však nestalo. „V roku 2011 sme väčšinu pokút zo zákona o štátnom jazyku vypustili. Teraz by sme to isté mali spraviť s pokutami za používanie neštandardizovaných geografických názvov,“ uzatvára predseda OKS.

V Bratislave dňa 13. apríla 2017

Comments

Komentáre