Staromestský poslanec Ondrej Dostál (OKS) vidí riešenie problému s rušením nočného kľudu v tom, že podniky si určia prevádzkové hodiny samy a sankcionované budú len tie, ktoré porušia stanovené pravidlá.

Úlohou samosprávy je zabezpečiť ochranu Staromešťanov pred hlukom. Mala by to však urobiť spôsobom, ktorý nebude postihovať a obmedzovať tie prevádzky, ktoré nikoho nerušia.

 Ak niektorí šoféri jazdia po meste príliš rýchlo, riešením je pokutovať tých vodičov, ktorí prekračujú najvyššiu povolenú rýchlosť 50 km za hodinu, nie plošne pre všetkých na celom území mesta znížiť najvyššiu povolenú rýchlosť na 20 km za hodinu.

Súčasný stav nie je dobrý. Sloboda podnikania a právo zabávať sa na území Starého Mesta v sebe neobsahujú právo rušiť jeho obyvateľov. To sa, žiaľ, na viacerých miestach deje.

Hlavným problémom je nízka vymožiteľnosť práva. Polícia a úrady nie sú schopné postihovať tie prevádzky a ich návštevníkov, ktoré a ktorí robia hluk a rušia nočný pokoj.

Hoci dôsledné vymáhanie už dnes existujúcich pravidiel by mohlo viesť k zásadnému zlepšeniu situácie.

Politici preto radšej prichádzajú s nápadmi typu plošného zníženia najvyššej povolenej rýchlosti na 20 km za hodinu.

Z tohto súdka je aj schválený a vetovaný návrh VZN. Obmedzuje totiž aj tie prevádzky, ktoré žiadny problém nepredstavujú a nikoho nerušia. To nie je dobrá cesta.

Veto starostu Števčíka a jeho dištancovanie sa od schválenej podoby nariadenia vyznieva alibisticky. Väčšinu predkladateľov tvorili členovia starostovského poslaneckého klubu na čele s jeho vicestarostom Boháčom.

fb-bratislova-14

Ako zodpovedná za materiál a ako jeho spracovateľka sú v samotnom materiáli uvedené pracovníčky miestneho úradu. Tváriť sa, že sa tak dialo bez vedomia a súhlasu starostu, je smiešne.

Riešenie vidím v tom, že si prevádzky samy určia, ako budú mať otvorené, ale budú stanovené pravidlá, ktorých porušovanie bude mať za následok sankcie. A to, ako finančné pokuty, tak dočasné obmedzenie prevádzkových hodín do 22.00 h.

Už zastupiteľstvom schválené a starostom vetované nariadenie obsahuje okrem plošného obmedzovania prevádzkových hodín aj takýto mechanizmus.

Treba ešte jasne zadefinovať, ako sa bude preukazovať porušenie pravidiel, treba zabezpečiť, aby vážnosť následku porušenia pravidiel bola primeraná závažnosti tohto porušenia, ale toto je cesta, ktorou by sme sa mali vybrať.

A výsledkom by malo byť, že tie prevádzky, ktoré nikoho nerušia, budú môcť naďalej fungovať bez obmedzení. Tým prevádzkam, ktoré doslova robia bordel, budeme môcť klepnúť po prstoch.

A tie prevádzky, ktoré pravidlá porušujú len občas, budú mať pred sebou zdvihnutý prst, že buď budú pravidlá rešpektovať, alebo budú musieť čeliť následkom ich porušovania.

To by som považoval za optimálny výsledok.

Uverejnené v denníku SME 30 . septembra 2016.

 

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.