Bratislava, 7. júla 2021 – Občianska konzervatívna strana (OKS) víta dnešné schválenie návrhu zákona o zaokrúhľovaní hotovostných platieb vládou. OKS prišla s návrhom novely zákona o cenách, ktorým by sa  zaviedlo zaokrúhľovanie hotovostných platieb na 5 eurocentov, už pred 12 rokmi –  vo februári 2009. Predseda OKS a poslanec NR SR (klub SaS) Ondrej Dostál predložil spolu s kolegami z poslaneckého klubu SaS takýto návrh zákona do NR SR v roku 2019.

Vláda dnes schválila návrh novely zákona o cenách, ktorého cieľom je zavedenie zaokrúhľovania cien tovarov a služieb v pri hotovostných platbách tak, aby sa minimalizovala potreba používania jednocentových a dvojcentových mincí. Vládou schválený návrh zákona predpokladá povinné zaokrúhľovanie hotovostných platieb na 5 eurocentov od 1. januára 2022.

Ministerstvo financií dalo v januári 2021 do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o cenách, ktorý počítal nie s povinným zaokrúhľovaním hotovostných platieb, ale len s jeho možnosťou. Predseda OKS a poslanec NR SR (klub SaS) Ondrej Dostál sa zapojil do pripomienkového konania a v pripomienke žiadal nahradenie dobrovoľného zaokrúhľovania povinným. „Hlavným argumentom v prospech povinného zaokrúhľovania platieb v hotovosti je skutočnosť, že dobrovoľné zaokrúhľovanie platieb v hotovosti nemusí viesť k deklarovanému zámeru, ktorým je postupné stiahnutie jednocentových a dvojcentových mincí z obehu, resp. možno predpokladať, že k naplneniu tohto zámeru povedie oveľa pomalšie. Dobrovoľnosť v tomto prípade navyše povedie k nerovnomernému rozdeleniu nákladov a výnosov medzi dotknutými subjektmi. Náklady tohto opatrenia budú znášať iba tie subjekty, ktoré k zaokrúhľovaniu pristúpia, a to vo forme priamych nákladov na úpravu registračných pokladníc a iných potrebných softvérov a vo forme nepriamych nákladov v podobe možného znevýhodnenia takýchto subjektov v očiach niektorých zákazníkov voči subjektom, ktoré nebudú zaokrúhľovať ceny. Výnosy z takéhoto opatrenia v podobe postupne sa znižujúceho množstva jednocentových a dvojcentových mincí v obehu a znížených manipulačných nákladov s tým spojených však budú čerpať všetky subjekty – aj tie, ktoré budú znášať náklady tohto opatrenia dobrovoľným zaokrúhľovaním, aj tie, ktoré sa zaokrúhľovaniu vyhnú a nebudú s tým mať spojené žiadne náklady,“ uviedol Ondrej Dostál vo svojej pripomienke. Za nahradenie možnosti zaokrúhľovania povinným zaokrúhľovaním sa v pripomienkovom konaní vyslovili aj ďalšie subjekty (Národná banka Slovenska, Protimonopolný úrad SR). Ministerstvo financií pripomienke vyhovelo a zmenilo v návrhu zákona dobrovoľné zaokrúhľovanie na povinné.

OKS prišla s návrhom novely zákona o cenách, ktorý by zaviedol zaokrúhľovanie hotovostných platieb a postupné stiahnutie drobných euromincí z obehu, už mesiac po zavedení eura. V Slovenskej republike sa používa euro od 1. januára 2009. Už 2. februára 2009 zverejnila OKS na svoje webstránke návrh novely zákona o cenách, podľa ktorého sa hotovostné platby mali zaokrúhľovať na 5 eurocentov. Návrh zákona (paragrafové znenie aj dôvodovú správu), ktorý vychádzal z postupu použitého pri zrušení desaťhaliernikov a dvadsaťhaliernikov od 1. 1. 2004, vypracoval vtedajší podpredseda OKS Ondrej Dostál, zverejnil ho a ponúkol ho na verejnú diskusiu.

Koncom februára 2009 predložil do NR SR podobný návrh novely zákona o cenách poslanec SNS Jozef Ďuračka. Prevzal do svojho návrhu riešenie z návrhu OKS, ktoré čiastočne upravil, ale zároveň od slova do slova prevzal veľkú časť textu dôvodovej správy. To, že vychádzal z návrhu OKS, poslanec Ďuračka, ani SNS nepriznali. „„Inšpirácia“ návrhom OKS je však vzhľadom na zhodnosť navrhovaného riešenia a najmä vzhľadom na doslovné prebratie celých pasáží dôvodovej správy nepopierateľná a jej zatajovanie má zo strany SNS znaky plagiátorstva,“ konštatoval vtedy v reakcii Ondrej Dostál. Hoci bola SNS v tom čase koaličnou stranou prvej Ficovej vlády, Ďuračkov návrh nebol schválený.

návrhu novely zákona o cenách sa znovu hlasovalo na jeseň roku 2019, keď ho do NR SR predložil predseda OKS a poslanec NR SR (klub SaS) Ondrej Dostál spolu s kolegami z poslaneckého klubu SaS Mariánom Viskupičom, Martinom Klusom, Petrom Osuským a Radovanom Pavelkom. Návrh síce podporila celá vtedajšia opozícia, ale tiež nebol schválený.

„OKS podporuje vládny návrh novely zákona o cenách a verí, že zaokrúhľovanie hotovostných platieb, ktoré OKS navrhovala už pred 12 rokmi, sa konečne stane realitou. Sme presvedčení, že toto riešenie umožní postupné stiahnutie jednocentových a dvojcentových mincí z obehu, zjednoduší narábanie s nimi obyvateľom a zníži náklady na manipuláciu s mincami obchodníkom aj bankám,“ uviedol Ondrej Dostál.

 

Prílohy:

 

Návrh novely zákona o cenách, vláda SR, 7. júla 2021

Návrh novely zákona o cenách v medzirezortnom pripomienkovom konaní, Ministerstvo financií SR, 18.1.2021 – 5.2.2021

Pripomienka Ondreja Dostála k návrhu novely zákona o cenách v medzirezortnom pripomienkovom konaní, 5.2.2021

 

OKS navrhuje stiahnuť z obehu jednocentové a dvojcentové mince, 2. februára 2009

OKS: návrh novely zákona o cenách (paragrafové znenie a dôvodová správa), 2. februára 2009

SNS: návrh novely zákona o cenách, poslanec NR SR Jozef Ďuračka, 25. februára 2009

OKS: SNS kopírovala z návrhu OKS a nepriznala to, 9. marca 2009

Návrh novely zákona o cenách, skupina poslancov NR SR (klub SaS), 27. septembra 2019

 

Comments

Komentáre