Občianska konzervatívna strana zverejnila začiatkom februára návrh novely zákona o cenách ktorý prostredníctvom zmeny mechanizmu zaokrúhľovania cien vytvára predpoklady pre faktické stiahnutie jednocentových a dvojcentových mincí z obehu. Koncom februára predložil do parlamentu obdobný návrh novely zákona o cenách poslanec SNS Jozef Ďuračka. Jeho návrh evidentne vychádza z návrhu OKS a väčšina jeho dôvodovej správy je doslovne prepísaná z dôvodovej správy k návrhu OKS. SNS koncom minulého týždňa zverejnila informácie o iniciatíve svojho poslanca prebratie navrhovaného riešenia od OKS a doslovné kopírovanie celých pasáží dôvodovej správy však nepriznala.

SNS prebrala z návrhu OKS riešenie podľa ktorého by sa v § 3 ods. 4 zákona o cenách malo stanoviť že sa ceny nezaokrúhľujú na najmenšiu platnú mincu ale na najmenšiu platnú väčšiu mincu pričom definícia väčšej mince sa má doplniť do § 2 ods. 3. Návrh SNS sa od návrhu OKS líši v dvoch čiastkových bodoch. Návrh OKS predpokladá zaokrúhľovanie na 5 centov návrh SNS na 10 centov. Okrem toho návrh SNS upravuje mechanizmus zaokrúhľovania tak že polovica nominálnej hodnoty najnižšej platnej väčšej mince sa nemá zaokrúhľovať matematicky nahor ale nadol. „Inšpirácia“ návrhom OKS je však vzhľadom na zhodnosť navrhovaného riešenia a najmä vzhľadom na doslovné prebratie celých pasáží dôvodovej správy nepopierateľná a jej zatajovanie má zo strany SNS znaky plagiátorstva.

Ondrej Dostál
podpredseda OKS
autor návrhu novely zákona o cenách


Prílohy:

Návrh novely zákona o cenách – návrh OKS zverejnený 2.2.2009 (PDF)

Informácie OKS o návrhu – 2.2.2009

Návrh novely zákona o cenách – návrh poslanca SNS J. Ďuračku predložený do NR SR 25.2.2009

Informácie SNS o návrhu – 5.3.2009

Dôvodová správa k návrhu poslanca SNS J. Ďuračku s vyznačeným textom prebratým z dôvodovej správy k návrhu OKS (PDF)


Ďalšie informácie:

SME.sk/TASR: OKS: SNS okopírovala náš návrh o cenách

dostal.blog.sme.sk: Ondrej Dostál: Keď SNS kradne

TA3: OKS obviňuje SNS z plagiátorstva (VIDEO)

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.