Občianska konzervatívna strana pripravila návrh novely zákona o cenách ktorá vytvorí predpoklady pre stiahnutie jednocentových a dvojcentových mincí z obehu.

Jedným z praktických problémov ktoré súvisia s nahradením slovenskej koruny eurom je aj zvýšené množstvo mincí v obehu. Okrem celkovo veľkého množstva mincí je problémom predovšetkým používanie centových mincí s najnižšou hodnotou ktoré zbytočne zaťažujú obyvateľstvo obchodníkov aj banky. Hodnota najnižšej novej mince (1 cent) je nižšia než bola hodnota najnižšej starej mince (50 halierov). Manipulácia s drobnými mincami je nepraktická a zaťažuje obyvateľov i obchodníkov. Navyše vytvára konfliktnú situáciu aj medzi obchodom a bankami. Vláda v tejto situácii uvažuje že direktívnym spôsobom zakáže bankám vyberať bankové poplatky za výmenu euromincí. Takéto riešenie by však iba prenieslo náklady spojené s manipuláciou s mincami z jedného subjektu (obchodníci) na iný (banky) ale nerieši podstatu problému.

Návrh OKS môže prispieť k výraznému zníženiu nákladov na manipuláciu s mincami a okrem bánk a obchodníkov by zjednodušil situáciu aj obyvateľom. Keďže Slovenská republika stratila vstupom do eurozóny menovú suverenitu nemôže používanie centových mincí na svojom území zakázať. Úpravou zákona o cenách však môže stanoviť také pravidlá zaokrúhľovania cien ktoré budú mať za následok faktické stiahnutie najmenších mincí z obehu. Pravidlá zaokrúhľovania boli do zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách zakomponované prostredníctvom zákona č. 520/2003 Z. z.. Touto novelou sa zároveň vytvorili predpoklady pre neskoršie zrušenie mincí v nominálnej hodnote 10 a 20 halierov.

OKS navrhuje analogický postup ako bol použitý pri zrušení desaťhaliernikov a dvadsaťhaliernikov od 1.1.2004. Podľa návrhu OKS by sa ceny platené v hotovosti nezaokrúhľovali na najnižšiu platnú mincu ale na najnižšiu platnú väčšiu mincu pričom väčšou mincou by bola minca v hodnote minimálne 5 centov. V takto nastavenom legislatívnom prostredí by síce jednocentové a dvojcentové mince ostali v platnosti a spotrebitelia by ich mohli používať ale obchodníci by už fakticky nevydávali mince v nižšej nominálnej hodnote ako 5 centov. Tým by v priebehu krátkej doby prišlo k faktickému stiahnutiu jednocentových a dvojcentových mincí z obehu.

Možnost obmedzenia používania najmenších eurových mincí pripustil minulý týžden po rokovaní so zástupcami Slovenskej bankovej asociácie aj premiér Robert Fico. OKS ponúka návrh novely zákona o cenách do verejnej diskusie ako možné riešenie tohto problému a obráti sa s ním aj na Slovenskú bankovú asociáciu Zväz obchodu a cestovného ruchu SR a Republikovú úniu zamestnávateľov.

Ondrej Dostál
podpredseda OKS

V Bratislave dňa 2. februára 2009.


Príloha: Návrh novely zákona o cenách (PDF)


Súvisiace informácie:

Sme.sk/TASR/SITA: Fico trvá na svojom. Poplatky chce zrušiť úplne

Sme.sk/ČTK: Obchodníkov trápi veľké množstvo eurových mincí

aktuálne.sk: Obchodníci chcú zrušiť drobné centy neoplatia sa


Ďalšie informácie:

Sme.sk/SITA: OKS chce stiahnuť jedno a dvojcentovky z obehu

blog.sme.sk: Ondrej Dostál: A čo tak stiahnuť centy z obehu?

HNonline/SITA: Slovensko zvažuje možnosť obmedziť používanie najmenších eur

blog.sme.sk: Ivan Kuhn: Zrušenie 1 a 2 centových mincí – psychologický aspekt

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.