Bratislava, 14. august 2017 – Predseda OKS a poslanec NR SR Ondrej Dostál dnes listom požiadal generálneho prokurátora, aby boli generálnou prokuratúrou preverené rozhodnutia polície o tom,  že Mečiara nebudú stíhať v súvislosti so zneužitím právomoci verejného činiteľa pri udeľovaní amnestií, lebo vec je premlčaná.

Dostál tiež žiada generálneho prokurátora, aby bola zabezpečená náprava, keďže je evidentné, že konanie, ktoré polícia označila za premlčané, premlčané byť nemôže.

Člen ústavnoprávneho výboru Ondrej Dostál v liste uvádza, že polícia sa vo svojom  rozhodnutí ohľadom premlčania trestných činov v súvislosti s Mečiarovými amnestiami mýli.

„Názor, že uvedené konanie, aj keby bolo trestným činom, je už premlčané, je podľa môjho názoru nesprávny. Priamo v ústavnom zákone č. 71/2017 Z. z., ktorý umožnil zrušenie Mečiarových amnestií, sa totiž konštatuje, že ich zrušením sa nielen rušia všetky zákonné prekážky pre stíhanie amnestovaných činov, ale zároveň sa priamo stanovuje, že doba trvania týchto zákonných prekážok (vyvolaných amnestiami) sa nezapočítava do premlčacích dôb vzťahujúcich sa na amnestované skutky,“ uvádza predseda OKS Ondrej Dostál.

Ak by Vladimír Mečiar v súvislosti s udeľovaním amnestií spáchal trestný čin, tento nemôže byť premlčaný, pretože jeho amnestie sa nevzťahovali len na samotné zavlečenie a zmarené referendum, ale na trestné činy, ktoré „mali byť spáchané v súvislosti s prípravou a vykonaním referenda z 23. mája a 24. mája 1997“ a ktoré „mali byť spáchané v súvislosti s oznámeným zavlečením Ing. Michala Kováča, narodeného 5. decembra 1961, do cudziny, ku ktorému malo dôjsť 31. augusta 1995“.

„Len orgány činné v trestnom konaní a súdy môžu posúdiť, či Mečiarovo konanie spojené s udeľovaním amnestií malo charakter trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa, ale ak malo, tak je nepochybné, že tento trestný čin bol spáchaný „v súvislosti“ so zavlečením Michala Kováča mladšieho a prípadne aj so zmarením referenda. Tá súvislosť je podľa môjho názoru očividná. Zákonná prekážka stíhania takéhoto trestného činu bola odstránená až zrušením Mečiarových amnestií a až do toho momentu premlčacie doby v zmysle ústavného zákona neplynuli. Preto tento trestný čin nemôže byť premlčaný,“ uviedol Ondrej Dostál.

 

Súvisiace informácie:

List Ondreja Dostála generálnemu prokurátorovi

Blog Ondreja Dostála: Mečiarove amnestie nie sú premlčané

Comments

Komentáre