Pred sto rokmi sa narodil Vasiľ Biľak, dlhoročný funkcionár komunistickej strany, spoluautor pozývacieho listu, na základe ktorého sa uskutočnila okupácia Československa vojskami Sovietskeho zväzu a ďalších krajín Varšavskej zmluvy a jeden z najvyšších predstaviteľov normalizačného režimu v komunistickom Československu.

Obdobie komunistického režimu je spolu s obdobím fašistického Slovenského štátu počas druhej svetovej vojny najtragickejšou etapou novodobých dejín našej vlasti.

Považujeme za dôležité budovať historickú pamäť národa, pripomínať si obdobia totalitných režimov, ich zločiny, ich obete, statočných ľudí, ktorí sa im postavili na odpor, ale aj predstaviteľov týchto režimov, ktorí sú za ich zločiny zodpovední. Vasiľovi Biľakovi patrí v zozname predstaviteľov zločineckých režimov popredné miesto.

Je smutné, že sa ešte aj dnes nájdu ľudia, ktorí sú schopní takýchto zločincov oslavovať, stavať im pamätníky a hlásiť sa k nim. Svedčí to o tom, že sa naša spoločnosť dodnes nedokázala dôsledne vyrovnať s temnými stránkami našej minulosti. Boj za slobodu a demokraciu nie je raz a navždy vybojovaný. Preto je dôležité nezabúdať.

Ondrej Dostál, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)
Peter Zajac, bývalý predseda OKS
Juraj Petrovič, podpredseda OKS, predseda Programovej rady OKS

V Bratislave dňa 11. augusta 2017.

Comments

Komentáre