Bratislava, 14. august 2017 – Odstránenie umelohmotných komunistických symbolov v deň výročia okupácie Československa vojskami Sovietskeho zväzu a ďalších krajín Varšavskej zmluvy z pamätníka nie je hanobením historickej a kultúrnej pamiatky, ale práve naopak prejavom úcty k obetiam zločineckého režimu.

Výtvarník Peter Kalmus je trestne stíhaný za to, že údajne v noci z 20. na 21. augusta 2016 poškodil Pomník padlých v druhej svetovej vojne v Košiciach tým, že z neho odstránil umelohmotné kosáky a kladivá. Prokurátor podal na Petra Kalmusa obžalobu pre trestný čin výtržníctva. Peter Kalmus popiera, žeby sa uvedeného skutku dopustil.

Desiatky aktívnych občanov vo výzve, ktorá je zverejnená na portáli change|net.sk, vyjadrili  podporu Petrovi Kalmusovi a protestujú proti jeho šikanovaniu zo strany orgánov činných v trestnom konaní.

„Obsah obžaloby je podľa nášho názoru tendenčný a nedokazuje, že by sa Peter Kalmus dopustil konania, za ktoré je žalovaný,“ uvádza predseda OKS Ondrej Dostál, ktorý je autorom textu vyhlásenia.

Vo výzve sa uvádza, že nech by sa odstránenia symbolov komunizmu z pamätníka dopustil ktokoľvek, nemôže ísť o trestný čin. Odstránenie umelohmotných komunistických symbolov v deň výročia okupácie Československa vojskami Sovietskeho zväzu a ďalších krajín Varšavskej zmluvy z pamätníka nie je hanobením historickej a kultúrnej pamiatky, ale práve naopak prejavom úcty k obetiam zločineckého režimu.

Odstránenie komunistických symbolov z verejných priestranstiev našej krajiny verejne schvaľujeme.

„Sme síce pevne presvedčení, že nejde o trestný čin, ale aj v prípade, že súd rozhodne inak, trváme na svojom tvrdení v tomto vyhlásení a sme pripravení znášať všetky dôsledky,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Medzi úvodnými signatármi vyhlásenia sú okrem poslancov parlamentu Ondreja Dostála, Petra Osuského a Viery Dubačovej aj poslanci samosprávnych zastupiteľstiev (napr. Lucia Štasselová či Viera Satinská), hudobníci (napr. Michal Kaščák, Lucia Piussi), filmári a dokumentaristi (napr. Zuzana Piussi a Mário Homolka), novinári a blogeri (napr. Zuzana Petková, Denisa Havrľová, Andrej Bán, Štefan Hríb, Martin Mojžiš a Ján Benčík), zástupcovia mimovládnych organizácií (napr. Ján Orlovský, Grigorij Mesežnikov, Peter Gonda a Vladimír Špánik) či výtvarník Ľuboš Lorenz, ktorý je spoločne s Petrom Kalmusom súdený za pomaľovanie busty Vasiľa Biľaka.

Okrem úvodných signatárov môže vyhlásenie podpísať aj ktokoľvek ďalší na portáli change|net.sk.

Čin neznámej osoby, za ktorý je trestne stíhaný a obžalovaný Peter Kalmus, je prejavom občianskej statočnosti. Každý, kto sa prihlási k tomuto vyhláseniu, potvrdzuje, že verejne schvaľuje tento skutok.

Podľa § 338 ods. 1 Trestného zákona „Kto verejne schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.“ Ak súd odsúdi Petra Kalmusa alebo inú osobu za tento skutok, tak by malo platiť, že signatári svojím verejným vyhlásením spáchali trestný čin schvaľovania trestného činu.

 

Súvisiace informácie:

change|net.sk: Vyhlásenie k obžalobe Petra Kalmusa

Umelec Peter Kalmus sa obáva, že skončí vo väzení

Comments

Komentáre