Dnes sme v súvislosti so včerajšími vyjadreniami fašistického poslanca Milana Uhríka podali trestné oznámenie.

„Trestné oznámenie sme podali pre podozrenie, že mohlo prísť k naplneniu skutkovej podstaty trestných činov založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421 Trestného zákona alebo prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422 Trestného zákona,“ uviedol predseda OKS a poslanec NR SR Ondrej Dostál.

Trestné oznámenie spolu s Dostálom podali na Úrad špeciálnej prokuratúry nezávislá poslankyňa mestského zastupiteľstva v Bratislave Lucia Štasselová, nezávislá poslankyňa NR SR Viera Dubačová a podpredseda OKS Juraj Petrovič. K naplneniu skutkovej podstaty niektorého z uvedených trestných činov mohlo podľa tejto štvorice prísť v súvislosti s vyjadreniami Milana Uhríka, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, v televíznej relácii O 5 minút 12, ktorú odvysielala RTVS v nedeľu 26. marca 2017 o 11:55 na programe Jednotka.

Milan Uhrík bol v relácii vyzvaný jedným z ďalších účastníkov diskusie, Ľubomírom Galkom, poslancom NR SR za SaS, aby sa vyjadril k rasistickým a fašistickým výrokom jeho straníckych kolegov a dištancoval sa od nich. M. Uhrík v odpovedi okrem iného uviedol: „Tie citáty nie sú oficiálnym programom strany, čiže áno, dištancujeme sa. Aj keď jeden sa mi tam páčil, že musíme chrániť budúcnosť bielych detí. Na tom nevidím nič zlé. Nech ma máte za rasistu všetci, ale ja si myslím, áno, mali by sme my chrániť aj budúcnosť aj bielych detí a nielen tých iných.“ (42. minúta relácie)

„We must secure the existence of our people and a future for white children.“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí) je známym symbolom rasistov a neonacistov. „Autorom vety je americký rasista David Lane. Veta má 14 slov a číslovka 14 sa tiež používa ako neonacistický symbol, často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav Heil Hitler, keďže písmeno H je 8. písmenom v abecede,“ pripomína mestská poslankyňa Lucia Štasseová.

Predseda strany Kotleba – ĽSNS Marian Kotleba nedávno na podujatí svojej strany rozdal trom rodinám šeky po 1488. Keďže vzniklo podozrenie, že strana sa tým prihlásila k známemu neonacistickému symbolu 1488, podľa medializovaných informácií začal prípad preverovať Úrad špeciálnej prokuratúry.

„Milan Uhrík sa v televíznej relácii nedištancoval od známej neonacistickej vety o ochrane budúcnosti bielych detí. Naopak, prihlásil sa k nej. Žiadame preveriť, či sa tým nedopustil propagácie skupiny, hnutia alebo ideológie, ktorá hlasá rasovú, etnickú alebo národnostnú nenávisť, alebo ktorá smeruje, či v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, a či tým nenaplnil skutkovú podstatu trestného činu,“ vysvetľuje podpredseda OKS Juraj Petrovič.

„Počas uplynulého víkendu sme si pripomenuli, že prešlo 75 rokov od chvíle, keď fašista Tiso spolu s fašistom Hitlerom tiež začali „chrániť“ budúcnosť bielych detí. A to tým, že zo Slovenska vyviezli prvú tisícku židovských dievčat a mladých žien do vyhladzovacieho tábora. Z tisícky ich vojnu prežilo asi 20,“ pripomína predseda OKS Ondrej Dostál.

Prvý transport Židov zo Slovenského štátu vyrazil z Popradu 25. marca 1942 vo večerných hodinách, do tábora Osvienčim dorazil na druhý deň, 26. marca 1942 v popoludňajších hodinách. „To znamená, že v rovnakom čase, ako Uhrík v televízii hovoril o chránení budúcnosti bielych detí, boli pred 75 rokmi židovské deti a ženy v rámci programu „ochrany budúcnosti bielych detí“ Hitlerom a Tisom práve v dobytčákoch na trase Poprad – Osvienčim. Odpornejší symbolický okamih by pre prihlásenie sa k fašizmu bolo naozaj ťažké vymyslieť,“ uviedol Ondrej Dostál.

 „Žiadame preveriť, či Milan Uhrík neprejavil verejne použitím hesla alebo pozmeneného hesla, ktoré vyvoláva zdanie pravého, sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú alebo národnostnú nenávisť,“ uzatvára poslankyňa NR SR Viera Dubačová.

 

Ondrej Dostál

predseda OKS, poslanec NR SR

Lucia Štasselová

nezávislá poslankyňa mestského zastupiteľstva v Bratislave a miestneho zastupiteľstva Bratislava – Ružinov

Juraj Petrovič

podpredseda OKS, predseda Programovej rady OKS

Viera Dubačová

nezávislá poslankyňa NR SR a poslankyňa mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

 

V Bratislave dňa 27. marca 2017.

 

Súvisiace informácie:

Relácia O 5 minút 12 v archíve RTVS

Trestné oznámenie – § 421 a § 422 Trestného zákona (formát PDF)

 

Súvisiace citácie Trestného zákona:

Trestného činu Založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421 ods. 1 sa dopustí ten, kto „založí, podporuje alebo propaguje skupinu, hnutie alebo ideológiu, ktorá smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktoré hlása rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb alebo kto propaguje skupinu, hnutie alebo ideológiu, ktorá v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb“.

Trestného činu Prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422 ods. 1 Trestného zákona sa dopustí ten, kto „verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb“.

Trestného činu podľa § 422 ods. 2 Trestného zákona sa dopustí ten, kto „pri čine uvedenom v odseku 1 používa pozmenené zástavy, odznaky, rovnošaty alebo heslá, ktoré vyvolávajú zdanie pravých“.

Comments

Komentáre