Polícia v tajnom zaznamenaní a následnom zverejnení slov riaditeľky Základnej školy Slobodného slovenského vysielača na Skuteckého ulici v Banskej Bystrici Zuzany Sedláčekovej trestný čin nevidí.

Kotlebovmu poslancovi Jánovi Morovi a mestskému poslancovi Jaroslavovi Kuracinovi pri ich aktivite asistovali dvaja zamestnanci Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, hoci vec nijako nesúvisí s činnosťou samosprávneho kraja.

Banskobystrická polícia odmietla moje trestné oznámenie zo dňa 3.6.2016, týkajúce sa podozrenia zo spáchania trestného činu Porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy podľa § 377 Trestného zákona. K naplneniu skutkovej podstaty uvedeného trestného činu mohlo podľa môjho názoru prísť v súvislosti s konaním Jaroslava Kuracinu, poslanca Mestského zastupiteľstva Banská Bystrica, Jána Moru, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko a ďalších dvoch osôb, ktoré dňa 26.5.2016 navštívili  Zuzanu Sedláčekovú v jej kancelárii v budove školy, vyhotovili si zo stretnutia videozáznam, ktorý bol neskôr zverejnený. Rozhovor sa týkal tzv. prezliekacieho týždňa na škole, v rámci ktorého malo byť témou jedného dňa prezlieklanie detí do šiat opačného pohlavia. Voči skole a jej riaditeľke rozpútali v tejto súvislosti ostrú kampaň Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, banskobystrický mestský poslanec Jaroslav Kuracina a konšpirátorské médiá.

Poverený príslušník Policajného zboru ppor. Martin Gurín moje trestné oznámenie odmietol tvrdiac, že slová Zuzany Sedláčekovej neboli prednesené neverejne a nešlo o rozhovor osobnej povahy. V oboch bodoch podľa môjho názoru vychádza z nesprávnej interpretácie Trestného zákona, a preto proti uzneseniu podávam dnes v zákonom stanovenej lehote sťažnosť. Skutočnosť, že pri rozhovore bolo prítomných päť osôb neznamená automaticky, že rozhovor nemôže byť neverejný. Rovnako je podľa môjho názoru nesprávne redukovať ochranu dôvernosti neverejne prednesených slov iba na čisto súkromné záležitosti.

Z odôvodnenia uznesenia, ktorého súčasťou boli aj výpovede všetkých osôb prítomných počas nahrávania, vyplynula aj ďalšia zaujímavá informácia. Dvoma ďalšími osobami, ktoré sa na stretnutí v kancelárii riaditeľky zúčastnili spolu s Kuracinom a Morom, boli zamestnanci Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Peter Bahno a Stanislav Kandera. K stretnutiu došlo v pracovný deň počas pracovnej doby. Predmetom stretnutia pritom nebola záležitosť, ktorá by bola v pôsobnosti samosprávneho kraja, ale riešenie súkromného problému mestského poslanca Jaroslava Kuracinu a v podstate politická aktivita poslanca NR SR a podpredsedu strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko Jána Moru. Na šikanovaní riaditeľky základnej školy a príprave straníckej propagandy Kotlebovej strany sa tak podieľali zamestnanci Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorého je Kotleba predsedom a ktorí sú platení z verejných zdrojov. K doterajším podozreniam v tejto veci tak pribúda podozrenie zo zneužívania úradu na stranícke účely.

 

Ondrej Dostál

predseda OKS

poslanec NR SR 

V Bratislave dňa 29. augusta 2016.  

 

Súvisiace informácie: 

Trestné oznámenie v kauze školy v Banskej Bystrici

Z detského karnevalu vyrobil konšpirátorský web aféru. Škola vraj ohrozuje sexuálny vývoj žiakov

Uznesenie o odmietnutí trestného oznámenia, 18.8.2016

Sťažnosť proti uzneseniu o odmietnutí trestného oznámenia, 29.8.2016

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.