Martin Mlýnek

Martin Mlýnek je povolaním risk manažér a vzdelaním ekonóm. Je ekonomickým expertom a podpredsedom OKS.

Novinové titulky hlásia: „Vláda vlani ušetrila pol miliardy eur najviac od roku 2006“. Je však normálne ak pri schodku 33 mld. eur hovoríme o šetrení? Titulok viac vystihujúci stav našich verejných financií by však mal znieť skôr nasledovne: „Za posledné tri roky si štát požičal viac ako sú jeho momentálne celoročné daňové príjmy“. Šetrí ten…

Čítať viac

Po viac ako storočí nových regulácií s takými a onakými prívlastkami som skeptický. Iste ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti dáva zmysel. Áno vláda musí byť limitovaná. Na čom sa však slovenskí politici dohodli? … Čítajte ďalej – celý článok bol uverejnený na blog.etrend.sk dňa 8. novembra 2011 a nájdete ho tu.

Neprichyťte nás pri chybe. Takto by sa dal zhrnúť plán riešenia dlhovej krízy podľa európskych politikov. Dnes je jasné že chybné rozhodnutia ktoré politici robili uplynulé desaťročia vrcholia v morálnom a ekonomickom rozklade západných krajín. Systém váh a protiváh prestal fungovať. … Čítajte ďalej – celý článok bol uverejnený na blog.etrend.sk dňa 7. novembra 2011…

Čítať viac

Keď som počul od predsedu SDKÚ-DS Mikuláša Dzurindu vetu: „Naozaj my Slováci jediní z tých sedemnástich zdupkáme a povieme že ani to jedno percento nedáme?“ tak sa mi takmer krivák vo vrecku otváral. … Čítajte ďalej – celý článok bol uverejnený na blog.etrend.sk dňa 25. októbra 2011 a nájdete ho tu.

Návrh novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení z dielne ministerstva je posun k lepšiemu stavu ako po poslednej novele z roku 2009. Posun je však tak nepatrný že zďaleka sa nedá návrh považovať za ideálny. A to predovšetkým z pohľadu sporiteľa. … Čítajte ďalej – celý článok bol uverejnený na blog.etrend.sk dňa 25. augusta 2011…

Čítať viac

Keď sa tak pozerám koľko prostriedkov vydáva MF SR na audit verejných financií skoro ma ide poraziť. Kapitola rozpočtu ktorá zahŕňa tieto náklady sa skrýva pod označením Tvorba metodiky riadenie kontrola vládny audit a vnútorný audit verejných financií. Teda aspoň názov to indikuje. A rozpočtované prostriedky? Deväťdesiatosem miliónov tristodeväťdesiatsedem tisíc osemstodvadsaťjeden eur. Teda ja neviem…

Čítať viac

Vstupom do EU sa Slovenská republika zaviazala zjednotiť domácu legislatívu s legislatívou EU. To sa týka predovšetkým zákona o bankách zákona o cenných papieroch a zákona o kolektívnom investovaní ale aj mnohých iných zákonov. Všetky tieto aktivity sú robené v duchu tvorby jednotného trhu teda jednotného trhu pohybu kapitálu v rámci EU. Aké sú benefity…

Čítať viac

Vláda SR odsúhlasila „investičný stimul“ spoločnosti ktorá ho nepotrebuje. Zároveň sa chystá zaviesť odvodovú novelu ktorá výrazným spôsobom dopomôže k likvidácii malých a stredných podnikov predovšetkým SZČO. Ak chce vláda reálne podporiť rozvoj podnikateľského prostredia tak potom nemá zvyšovať daňové a odvodové zaťaženie. A ak dochádzajú zdroje treba eliminovať výdavky nie donekonečna navyšovať príjmy. ……

Čítať viac

To na čom má ministerstvo financií spolu s ostatnými ministerstvami pracovať je ako eliminovať verejné záväzky a nie ako hľadať ďalšie zdroje na ich neustále bujnenie. Nie zvyšovanie odvodov ale znižovanie výdavkov má byť na programe. To je alternatíva. … Čítajte ďalej – celý článok bol uverejnený na blog.etrend.sk dňa 25. marca 2011 a nájdete…

Čítať viac