title=Neprichyťte nás pri chybe. Takto by sa dal zhrnúť plán riešenia dlhovej krízy podľa európskych politikov. Dnes je jasné že chybné rozhodnutia ktoré politici robili uplynulé desaťročia vrcholia v morálnom a ekonomickom rozklade západných krajín. Systém váh a protiváh prestal fungovať.

Čítajte ďalej – celý článok bol uverejnený na blog.etrend.sk dňa 7. novembra 2011 a nájdete ho tu.

Comments

Komentáre


Martin Mlýnek

Martin Mlýnek je povolaním risk manažér a vzdelaním ekonóm. Je ekonomickým expertom a podpredsedom OKS.