Členom Občianskej konzervatívnej strany (OKS) sa nemôže stať bývalý člen komunistickej strany ktorý pôsobil ako jej tajomník alebo člen jej predsedníctva na okresnej alebo vyššej úrovni nemôže ním byť ani bývalý člen Ľudových milícií pracovník alebo spolupracovník ŠtB. Vyplýva to zo stanov ktoré dnes schválili delegáti ustanovujúceho republikového snemu OKS v Bratislave.

Diskusiu pri schvaľovaní vyvolal návrh klauzuly aby predseda zvolený snemom mohol sám navrhnúť tím podpredsedov s ktorými si vie predstaviť spoluprácu. Delegáti sa dnes dohodli na formulácii o prirodzenej autorite lídra z čoho by malo vyplynúť že s ním automaticky akceptuje pri voľbe predsedu aj jeho návrh na obsadenie podpredsedníckych postov. Občianski konzervatívci pritom vychádzajú zo skúseností z februára tohto roku kedy sa František Šebej po zvolení za predsedu Demokratickej strany vzdal tejto funkcie kvôli nesúhlasu s nomináciou Ľudovíta Kaníka za prvého podpredsedu.

Podľa stanov by mali byť štruktúry strany čo najštíhlejšie a najefektívnejšie. Predsedníctvo strany bude mať 11 členov jej komisie budú trojčlenné o to by však mali mať silnejšie postavenie.

Podľa filozofie stanov ako ich predložil Ondrej Dostál by sa mala OKS profilovať ako programotvorná strana s jasnými pravidlami a vzájomne vyváženými prirodzenými vzťahmi.

Comments

Komentáre