Netušil som že budem niekedy v živote zakladať politickú stranu. A musím sa priznať že zakladanie nových politických strán považujem za dosť pokleslú zábavku ktorá sa rozmohla v posledných rokoch v tejto krajine.

Čo prinášajú a čo znamenajú nové politické strany na dnešnom Slovensku?

Nové strany sú obvykle stranami nových tvárí. Ľudí ktorí z nejakého dôvodu pocítili potrebu presadiť sa v politike a rozhodli sa túto potrebu realizovať prostredníctvom založenia novej politickej strany. Aj keď nositeľmi tzv. nových tvárí sú často ľudia ktorí už predtým nejakú inú alebo dokonca nejaké iné tváre mali a ukazovali.

Nové strany sú obvykle stranami hodnotovo vyprázdnenými. Okrem falošnej tézy o potrebe nových tvárí v politike neprinášajú nič iné. Sú len prostriedkom na uspokojenie osobných ambícií ich zakladateľov a nenesú so sebou žiadny iný obsah žiadny názorový svet žiadne hodnoty žiadnu predstavu o krajine.

Nové strany sú obvykle stranami hodnotového a mravného relativizmu. Spochybňujú potrebu jasného ideového smerovania potrebu jasného pomenovania vecí i potrebu jasného rozlíšenia medzi tým čo je správne a čo nesprávne.

Nové strany sú obvykle stranami klientelizmu a osobných záujmov. Politika pre nich nie je zápasom ideí hodnôt a predstáv o správe vecí verejných ale len bezobsažným bojom o moc o vlastnú popularitu a o vlastný prospech.

Nové strany nespája spoločná predstava o žiadúcej podobe spoločnosti ani spoločné hodnoty. Jediným zmyslom ich existencie je dosiahnutie moci a prostredníctvom nej osobného prospechu ich lídrov členov a ich klientov. A tomu je všetko podriadené. Vecné otázky nie sú posudzované z hľadiska ich praktických súvislostí ani z hľadiska súladu s vlastným presvedčením ale výlučne z hľadiska dopadu toho alebo onoho riešenia na zvýšenie alebo zníženie volebných preferencií strany a popularity politika. Politika sa mení na predĺženú ruku politického marketingu. Rozdiel medzi takouto politikou a reklamou na prací prášok je čoraz ťažšie postihnuteľný.

Toto sú dnes na Slovensku nové strany a takýto je ich prínos. A veľmi podobne sa začínajú správať aj strany ktoré sú už zavedené dlhšiu dobu alebo sú minimálne tvorené politikmi pôsobiacimi už dlhší čas. Hodnotová výprázdnenosť relativizmus nadraďovanie osobného záujmu nad verejný záujem sa stali bežnými javmi v slovenskej politike.

Aj strany ktoré sami seba označujú za štandardné sú schopné napríklad hlasovať za nejaký zákon a vzápätí na ústavnom súde napadnúť tento zákon ako protiústavný. Sú schopné vyhlásiť že koalície sú prekonané a že je tu priestor iba pre veľké strany a keď sa im nepodarí stať veľkou stranou tak sa zrazu otočia o 180 stupňov koalície vyhlásia div nie že za národný záujem a každého kto ich odmieta za hlupáka alebo nepriateľa. Sú schopné o sebe trvrdiť že sú zárukou pokračovania reforiem a pritom práve vďaka nim ich nedôslednosti a ústupčivosti sa žiadne reformy nedejú.

Má vôbec zmysel v takejto situácii zakladať ďalšiu novú stranu? Ďalšiu a chcem zdôraziť do slovo „ďalšiu“ novú stranu určite nie. Jediným legitímnym ospravedlnením pre vznik Občianskej konzervatívnej strany môže byť iba to že nejde a nemôže ísť o „ďalšiu“ novú stranu. Práve naopak to čo OKS ponúka je v priamom protiklade s tým čo na dnešnom Slovensku predstavujú tzv. nové strany a strany ktoré sa správajú podobne ako nové strany.

My nie sme a nebudeme stranou nových tvárí. Práve naopak my túto falošnú konštrukciu otvorene odmietame. Sme stranou starých osvedčených tvárí stranou ľudí ktorí svoju tvár nemenia lebo sa za svoju tvár nemusia hanbiť.

My nie sme a nebudeme stranou hodnotovo vyprázdnenou a relativistickou. Práve naopak práve my sme tí ktorí robia politiku na základe vlastného presvedčenie nie na základe snahy o dosiahnutie osobného prospechu. Máme jasné smerovanie a dôsledne na ňom trváme. Máme jasnú predstavu o tom ako by mala vyzerať táto krajina. A myslíme si že slová ako slušnosť poctivosť zásadovosť pravdivosť dodržiavanie pravidiel a danného slova nepatria do starého železa ale že je našou povinnosťou tieto zásady v politike presadzovať a hlavne sa podľa nich správať.

Konzervatívci nemajú radi zmeny a obvykle sa snažia o udržanie existujúceho poriadku. V krajine zdevastovanej desaťročiami komunizmu a desaťročím postkomunistického marazmu je však ich povinnosťou presadzovať najdôslednejšie zmeny a reformy lebo inak nie je možné obnoviť poriadok ktorý stojí za to chrániť proti zmenám. A to je dôvod prečo OKS ako konzervatívna strana bude najdôslednejším zástancom potrebných reforiem. Hoci sa to na prvý pohľad môže zdať paradoxne.

Podobne paradoxným sa môže zdať aj to že konzervatívci dnes zakladajú novú stranu. Veď konzervatívci by nemali zakladať nové strany ale pestovať tie existujúce. Sú však situácie keď to neplatí. Situácie keď aj existujúce strany podľahnú trendom tzv. nových strán a začnú sa správať rovnako ako ony. A presne toto je tá situácia. Presne preto dnes konzervatívci zakladajú stranu.

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.