Politika do každého počasia

Zámerom ponovembrových reforiem nebolo nútiť ľudí prijať neoverené a umelé experimenty. Naopak ich zmyslom bolo a je potvrdiť to čo je normálne a osvedčené oživiť hodnoty ktoré komunistický experiment vážne narušil a pokúšal sa zničiť. Strata dôvery v reformy vyvoláva stratu viery v hodnoty ktoré majú reformy prinavracať. Prehlbuje morálny marazmus ktorý zostal po komunistickom režime. Výsledkom je cynizmus apatia a celkové znižovanie sociálnej a politickej kultúry. Od straty viery v osvedčené hodnoty sa odvíja úspech falošných riešení ktorých následné zlyhávanie len ďaľej zhoršuje neblahý stav. A práve voči takýmto falošným riešeniam musí vystúpiť nová konzervatívna politika. Prívlastok konzervatívna neznamená opozíciu voči reformám ale poctivú koncepciu reforiem ktorých programom je nastolenie osvedčeného. Cieľom konzervatívnej politiky je také usporiadanie spoločnosti v ktorom môžu ľudia nielen požívať požehnaný dar slobody ale mať pocit zodpovednosti a vzájomnej spolupatričnosti. Zodpovednosti voči sebe navzájom. Zodpovednosti voči predkom ktorí ako konzervatívci vedia nesmú byť zbavení svojho práva na hlas. A konečne zodpovednosti voči potomkom ktorých potreby nemožno odsúvať v mene uspokojovania našich momentálnych pôžitkov. Pravica na Slovensku je vážne ohrozená. Svoju slabosť sa pravicové strany pokúšajú väčšinou riešiť tak ako by stačila zmena vzhľadu či niekoľko chytľavých rečníckych obratov. Sú to snahy odsúdené na neúspech. Úspech môže prísť len poctivým pokračovaním v započatom úsilí a nedosiahne sa za noc. Panika z klesajúcich voličských preferencií privádza pravicových politikov k tomu aby skĺzavali do čoraz hrubšieho populizmu samoúčelných provokácií zamienania si hodnôt slobodnej ekonomiky s etiketou zlatokopeckých dobrodruhov ktorí sa priznávajú ku korupcii ako k normálnej požiadavke súkromného podnikania. Zvádza k otvoreným klamstvám ktoré podceňujú zdravý rozum voličov. Zvádza k utváraniu krátkodobých účelových spojenectiev. Zvádza k mýtom veľkostrán ktorých cena spočíva v čoraz väčšom ustupovaní od pôvodných zásad. Zvádza k zamlčiavaniu a odsúvaniu riešenia problémov a ich otvorené prejednanie sa vymieňa za krátkodychú a krátkodobú priazeň. Potreba umiernenosti a etiky a varovanie pred zdanlivými riešeniami sa označujú za postrádateľný prepych. Pravica namiesto toho aby ukazovala spoločnosti poctivú cestu sama sa stáva prejavom jej deštruktívnych tendencií. Výsledkom nie je toľko vzývaný úspech ale daľšia strata dôvery obyvateľstva a pôda pre demagógov všetkého druhu. Preto treba odmietnuť vulgárne a účelové „pravičiarstvo“ v mene politiky ktorá bude skutočne konzervatívna. Konzervatívna preto lebo je založená na viere v hodnoty overené časom aj rozumom a tieto hodnoty pre ňu nie sú predmetom kšeftovania; konzervatívna preto lebo okrem potreby práv zdôrazňuje a verí v potrebu tradície autority a úcty voči trvalým pravdám a hodnotám ako aj inštitúciám na nich založeným; medzi tieto inštitúcie patria inštitúcie rodiny náboženstva súkromného vlastníctva vlády zákona slobodnej ekonomiky a zastupiteľskej demokracie; konzervatívna preto lebo presadzuje reformy ktorých cieľom je návrat k spoločenskému stavu hodnému úcty a lojality občanov; konzervatívna aj preto lebo ju uskutočnujú ľudia ktorí neukazujú každý den „nové tváre“. Naopak už v minulosti osvedčili vlastnú integritu a potrebnú neústupnosť pri vytváraní spoločného prostredia pre praktizovanie odvážnej mravnosťou ovládanej slobody a vysporiadanie s totalitnou minulosťou; ľudia ktorí počas posledných rokov napriek osobným stratám a sklamaniam nikdy ani na okamih neľutovali pád komunistického režimu; ľudia ktorí sú skutočnými mužmi a ženami do každého počasia.

V duchu týchto zásad chce pôsobiť Občianska konzervatívna strana.

Comments

Komentáre