Občianske konzervatívne spoločenstvo (OKS) bude v parlamente presadzovať rozšírenie právomocí ombudsmana v súlade so zámermi občianskej Iniciatívy za silného ombudsmana ktorú podporuje takmer sto mimovládnych organizácií. Informoval o tom dnes nezávislý poslanec NR SR Peter Tatár. Občianski konzervatívci budú podľa neho na miesto verejného ochrancu práv podporovať kandidatúru predsedu parlamentného výboru pre ľudské práva a národnosti Lászlóa Nagya alebo právneho experta Jána Hrubalu.

Nezávislí poslanci NR SR z OKS v spolupráci s SMK a ďalšími poslancami predložili spolu 17 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov ktoré smerujú k posilneniu právomocí verejného ochrancu práv. Ich cieľom je aby mal budúci ombudsman právomoc byť účastníkom súdneho konania resp. účastníkom konania na ústavnom súde a aby mohol vstupovať do začatých správnych konaní a robiť všetky úkony ktoré môže vykonať účastník konania. Ombudsman bude môcť podľa ich návrhov pri ochrane záujmu občana alebo verejného záujmu uplatňovať v správnom konaní pripomienky a námietky nazerať do spisov a najmä podávať návrhy na začatie opravných procedúr. Nesmie však disponovať predmetom konania teda začínať jednotlivé konania nechať ich zastaviť alebo uzatvárať zmier. Posilnením kompetencií verejného ochrancu možno podľa OKS zamedziť tomu aby sa zrealizoval vládny návrh pripravený podpredsedom vlády pre legislatívu Ľubomírom Fogašom v ktorom má byť ombudsman iba figúrkou „ktorá nezavadzia prokuratúre a ostatným orgánom disponujúcim reálnou mocou“ dodal Tatár.

Comments

Komentáre