Čo je OKS?

Občianska konzervatívna strana je stranou občianskou demokratickou a konzervatívnou. Dôvodom jej vzniku bolo presvedčenie o potrebe existencie takej politickej sily ktorá bude robiť politiku založenú na poctivom presadzovaní potrebných reforiem nie na politickom kupčení falošných kompromisoch a oportunizme. OKS chápe politiku predovšetkým ako tvorbu a presadzovanie hodnôt ako ponuku a formu verejnej služby.

Cieľom Občianskej konzervatívnej strany je presadiť v politickom živote systém európskych konzervatívnych hodnôt akými sú zásadovosť pravdivosť poctivosť slušnosť solidárnosť dodržiavanie písaných aj nepísaných záväzkov a pravidiel.

OKS bola zaregistrovaná 7. decembra 2001 a jej ustanovujúci snem sa uskutočnil 8. decembra 2001 v Bratislave.

Comments

Komentáre