title=Volebný program OKS vychádza zo základného predpokladu že len ďalšie hlboké ekonomické a sociálne zmeny môžu vytvoriť východiská pre tvorbu spravodlivejšej vzdelanejšej a kultúrnejšej spoločnosti s dynamickým rastom životnej úrovne a kvality života.

Volebný program OKS je programom zodpovednej správy vecí verejných slobodného trhu a priaznivého podnikateľského prostredia slobodného občana v slobodnej spoločnosti spravodlivosti namiesto korupcie vzdelaného človeka v kultúrnej spoločnosti trhovo konformnej ochrany životného prostredia a hrdej krajiny v dynamickom svete.

Volebný program OKS je programom štíhlej vlády.

Obsah

I. ZODPOVEDNÁ SPRÁVA VECÍ VEREJNÝCH

II. SLOBODNÝ TRH A PRIAZNIVÉ PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE

III. SLOBODNÝ OBČAN V SLOBODNEJ SPOLOČNOSTI

IV. SPRAVODLIVOSŤ NAMIESTO KORUPCIE

V. VZDELANÝ ČLOVEK KULTÚRNA SPOLOČNOSŤ

VI. TRHOVO KONFORMNÁ OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

VII. HRDÁ KRAJINA V DYNAMICKOM SVETE

Na stiahnutie:

Štíhla vláda – Správna vec – volebný program OKS pre paramentné voľby 2006 (PDF)

Návrh reformy vzdelávania – školský zákon (PDF)

Návrh zákona o dlhodobej starostlivosti a podpore (PDF)

Návrh reformy súdnictva (PDF)

Comments

Komentáre