Pre konzervatívnu politiku je vlastná ochrana trvalých časom a skúsenosťami generácií osvedčených hodnôt a pricípov západnej židovsko-kresťanskej civilizácie.

Pestovanie konzervatívnych hodnôt pre nás preto znamená najprv dôslednú obnovu týchto hodnôt dôsledné reformy ktoré odstránia predchádzajúcu devastáciu krajiny a spoločnosti totalitnými režimami vládnucimi na Slovensku za posledných 60 rokov.

My ktorí sme sa tu zišli sme boli pri zmene režimu v roku 1989 a pri začiatku reforiem v roku 1989. Od roku 1989 sme boli pri každej reforme. Môžeme smelo povedať že my sme reformnou silou slovenskej politiky. My sme reformátori.

Keď nastúpil Mečiarov režim boli sme jeho najdôslednejšími kritikmi. Uvedomovali sme si potrebu rýchlych a dôsledných reforiem. A pripravili sme ich. Presadili sme ich pred voľbami 1998 v rámci SDK do volebného programu SDK. Presadili sme ich do vládneho programu.

Kým sme boli dosť silní dokázali sme presadzovať reformy a reformy napredovali. Bolo to prvý a čiastočne aj druhý rok pôsobenia tejto vlády. Presadili sme väčší podiel privatizácie nižšie dane lepšie ekonomické zákony zákony proti korupcii.

Potom sa začali robiť vo vládnej koalícii politické kšefty. Kompromisy zvíťazili nad reformami a reformy prestali byť dôveryhodné. Upozorňovali sme na to. Vláda ktorá sľúbila reformy a prestala ich uskutočňovať stratila dôveru verejnosti. To potvrdili aj výsledky regionálnych volieb.

Preto sme sa rozhodli znovu vstúpiť na politickú scénu. Chceme sa uchádzať o dôveru voličov dvoma vecami:

I. Chceme obnoviť dôveru v reformy. II. Chceme aby politika bola poctivá.

Robíme takúto politiku už 12 rokov a pri tejto politike chcem ostať. Nechceme zmeniť politické obsahy za obaly a politické kšefty.

S takouto ponukou sa obraciame na našich voličov. Záleží na voličovi či má záujem o politiku ktorá je iná ako v súčasnosti prevažujúca politika kšeftov kompromisov predstierania reforiem alebo politika polepšovania sa starých hriešnikov.

Obraciame sa na tých voličov o ktorých sme sa opierali od roku 1989.

Obraciame sa na voličov ktorí spolu s nami zvádzali zápas s mečiarizmom v rokoch 1994 1998 a ktorí ešte stále chcú návrat poctivej politiky a chcú obnoviť dôveru v reformy.

Ešte v tomto volebnom období považujeme za potrebné presadiť tieto veci:

I. dôchodkovú reformu založenú na súkromnom pilieri

II. ústavný zákon o konflikte záujmov budeme trvať na jeho striktnej podobe je to dôležitý prvok v zápase proti korupcii

III. zakotvenie pomerného volebného systému do ústavy chceme stabilizáciu volebného systému ako poistku pred snahami o jeho účelové zmeny

IV. ochranu vlastníctva majetku a práv súkromných roľníkov a vlastníkov pôdy ochranu malého a stredného súkromného podnikania

V. odstránenie nadvlády štátu a byrokracie nad občanom v daňových zákonoch a správnom konaní.

S týmito iniciatívami vystúpia naši poslanci.

Pripravíme volebný program ktorý bude zahŕňať program reforiem v ekonomike (znižovanie daní dôchodkovú reformu úspory verejných financií) v zdravotníctve školstve v oblasti súdnictva vysokých škôl a médií a dotiahnutie reformy verejnej správy.

Po voľbách nebudeme podporovať žiadnu vládu ktorá nebude reformná. To znamená že nebudeme podporovať žiadnu vládu s účasťou protireformných strán HZDS SDĽ SMER a SNS.

Ak po voľbách vznikne protireformná vláda tak sme pripravení na rolu tvrdého kritika takejto protireformnej vlády. Vtedy bude Slovensko najviac potrebovať práve takéhoto tvrdého kritika protireformnej vlády.

Nebudeme podporovať žiadneho kandidáta na post prezidenta s komunistickou minulosťou. Nebudeme podporovať ani žiadneho kandidáta na ombudsmana s komunistickou minulosťou.

OKS vyzýva svojich voličov aby v druhom kole volieb predsedov VÚC podporili len reformných kandidátov a z nich predovšetkým kandidátov SMK v Trnave a Nitre a kandidátov KDH.

Chceme spoľahlivých partnerov. Za takých považujeme SMK a KDH. To sú tí ktorí najviac podporovali reformy. Našimi partnermi sú tí ktorí patria do reformného poľa a sú spoľahliví.

SDKÚ nie je spoľahlivý partner. Označuje sa za nositeľa reforiem. Ale v skutočnosti robí kompromisy ktoré popierajú reformy. Tvária sa že robia reformy v skutočnosti ich brzdia. Šimko a jeho ministerstvo najprv navrhli zachovať okresné úrady teraz ich chce Šimko rušiť.

SDKÚ ako základ vládnej koalície premrhali veľkú pôvodnú podporu verejnosti reformám a tým premárnili tak historickú šancu na ich úspech.

Vyhlásili boj s korupciou ale neodstránili korupciu predchádzajúcej vlády ani nepotrestali vinníkov ale sami začali zneužívať moc tak očividne že splynuli u ľudí až na nerozoznanie s predchádzajúcou vládou.

Najprv tri roky rozkladali pravicové prostredie a teraz by ho chceli dávať dokopy. Na začiatku vyhlasovali že koalície su prekonané. Dnes hovoria že koalície sú potrebné.

Občianska konzervatívna strana nebude podporovať žiadne menšie zlo. A nebude podporovať kompromisy a poloreformy.

Jedinou možnou odpoveďou je obnoviť dôveru v reformy. Reformy nerobíme kvôli EÚ kvôli reformám samotným ale pre ľudí pre Slovensko pre lepší život. Aby ľudia za svoje peniaze dostali primeranú zdravotnícku starostlivosť dobré vzdelanie aby mohli slobodne bez byrokracie a korupcie podnikať.

Obnoviť dôveru v reformy však môžu len tí ktorí trvalo a stále dokazujú že reformy nie sú pre nich len slovom ale vnútorným nastavením.

My sa nepotrebujeme hrať na nové tváre nesieme si so sebou tie isté tváre po celý život.

Občianski konzervatívci majú na Slovensku svoju tradíciu. K Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a Milanovi Hodžovi môžeme pripojiť aj tradíciu ponovembrovej obnovy hodnôt ktorú si dnes neviem predstaviť predovšetkým bez programového vkladu Petra Zajaca.

Štefánik ako konzervatívec prechovával úctu k pravde k dodržiavaniu pravidiel a dohôd k slušnosti a morálke rešpekt k individualite jednotlivca a jeho slobode. Zdôrazňoval odvahu odhodlanie a chuť presadiť sa. Urobme známym jeho výrok:

„Ja sa prebijem lebo sa prebiť chcem!“ Držme sa svojej vôle a odvahy.

K hlavným Štefánikovým životným krédam patrilo presvedčenie o každodennej drobnej práci medzi slovenským obyvateľstvom. V tom majú spoločnú vlastnosť s Milanom Hodžom ktorý venoval nezmernú osobnú a politickú prácu slovenskému roľníkovi a vidieku. Zhodou okolností je to časť ľudí najviac poškodená a najviac zničená komunistickou minulosťou. Súkromný roľník je najlepší príklad ako komunizmus zdevastoval vzťah k pôde a vlastníctvu. Družstevníkovi ľahostajne kvapká olej do pôdy súkromný roľník to na rodičovskom majetku nedopustí.

Dámy a páni dovoľte mi na záver pripomenúť zásadné ciele Občianskej konzervatívnej strany. Spočívajú v dokončení kľúčových reforiem v ekonomike práve morálke aj politike.

Dôsledná obrana majetkových práv dôsledná ochrana súkromných podnikov a najmä roľníkov.

Úspory verejných financií a odštátnenie všetkého čo je súkromné a nie štátne ako je majetok ale aj zdravie a dôstojná staroba.

Dokončenie privatizácie.

V ekonomike sa nedá zabudnúť na zápas s klientelizmom zápas s politickou korupciou zápas proti prepojeniu ekonomiky a politiky.

Nedá sa zabudnúť na potrebu odstrániť nadvládu štátu a byrokracie nad občanom.

Na obnovu morálky a zásadných civilizačných hodnôt v živote aj v podnikaní.

Na individuálnu a vzájomnú zodpovednosť ako samozrejmý základ dobrého života.

Spoločným menovateľom všetkého je zmena charakteru štátu. Štát má slúžiť občanom. Naším cieľom je vytvorenie spoločne zdieľaného a rešpektovaného priestoru pre napĺňanie slobody každého človeka.

Preto je naším cieľom obnova dôvery v reformy.

Preto je naším cieľom poctivá politika.

Dámy a páni konzervatívci majú rešpekt pred realitou majú úctu ku krajine k ľuďom aj k sebe navzájom.

Nejdeme meniť ľudí chceme reformovať systém. Ľudia sa môžu a dokážu meniť len sami.

Ďakujem vám za pozornosť.

Comments

Komentáre