Za Alfrédom Haškom

V sobotu sme sa v Kremnici rozlúčili s Alfrédom Haškom, mužom Novembra 89, dlhoročným demokratickým politikom, slušným a poctivým človekom, naším priateľom a kolegom.

Alfréd Haško bol v novembri 1989 jedným zo zakladateľov Verejnosti proti násiliu v Kremnici a organizátorom revolučného diania v meste. V rokoch 1990 až 1992 bol poslancom Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej republiky za VPN. V 90. rokoch pôsobil v Demokratickej strane. V roku 2001 patril medzi zakladateľov Občianskej konzervatívnej strany a odvtedy bol jej členom.

Vo všetkých zlomových momentoch novodobej histórie Slovenska stál Alfréd Haško na správnej strane. Považujeme za poctu, že sme mali príležitosť ho poznať a spolupracovať s ním.

Po krátkej zákernej chorobe nás Alfréd Haško opustil 6. januára 2017. Spolu s jeho najbližšími, priateľmi a známymi sme sa s ním rozlúčili na zádušnej omši, ktorá sa usktučnila v sobotu 14. januára 2017 v kostole sv. Alžbety v Kremnici.

Česť jeho pamiatke!

Ondrej Dostál

predseda OKS

Svetozár Gavora

predseda Regionálneho združenia OKS v Banskobystrickom kraji

Dňa 16. januára 2017.

 

Súvisiace informácie:

Začiatok Nežnej v Kremnici očami tribúna: Kostol, francúzska trikolóra, frťan v Gemeri a odvážni mešťania

Foto: Martin Károly, dnes24.sk

Comments

Komentáre