Občianska konzervatívna strana vyzýva poslanca Stanislava Mizíka, aby sa  vzdal poslaneckého mandátu. Poslanec  Mizík vo svojom statuse na sociálnej sieti hanebným a zavrhnutia hodným spôsobom komentoval pôvod osôb, ktorým prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska udelil štátne vyznamenania.

Považujeme takýto spôsob vyjadrovania sa za absolútne nezlučiteľný s výkonom poslaneckého mandátu, za znevažovanie parlamentu, ako aj porušenie poslaneckého sľubu. Poslanec sa svojím sľubom zaväzuje dodržiavať Ústavu a ostatné zákony Slovenskej republiky.

Vyjadrenia poslanca Mizíka sú jednoznačne v rozpore s ustanoveniami Ústavy o rovnosti občanov pred zákonom a a sú prejavom neskrývaného neonacizmu, xenofóbie a netolerancie.

Domnievame sa, že osoba, ktorá je schopná takto oživovať ducha protižidovských nálad a propagandy z doby vojnového Slovenského štátu a verejne hanobiť osoby, ktoré za svoje statočné postoje, životný príbeh, či konanie v záujme Slovenskej republiky obdržali od pána prezidenta štátne vyznamenanie, nemá čo hľadať v národnej rade. Poslanec Mizík svojím konaním vytvára a podnecuje atmosféru nenávisti a strachu voči národnostným a náboženským skupinám na  Slovensku.

Ondrej Dostál
predseda OKS

Juraj Petrovič
podpredseda OKS

Súčasne chceme umožniť občanom, ktorí s našou výzvou súhlasia, aby sa k nej pripojili. Pod petíciu sa môžu podpísať na stránke change|net.sk.

Použitý ilustračný obrázok znázorňuje Memento od Petra Kalmusa.

Comments

Komentáre