Na tejto stránke nájdete mzdovú kalkulačku, na ktorej si môžete vypočítať, akú by ste mali v porovnaní s dneškom čistú mzdu, pokiaľ by sa realizovali programy rôznych politických strán (OKS, SDKU a KDH) v oblastiach reformy daní a odvodov.

Výpočet je orientačný a v závislosti od individuálnych podmienok sa môže do určitej miery odlišovať od presného čísla, ktoré máte na výplatnej páske, je ale dostatočne presný na to, aby ste si dokázali urobiť predstavu, ktorá strana má záujem reálne zlepšiť Vašu finančnú situáciu a ktorá síce hovorí o reformách, výsledkom budú ale len „kozmetické“ zlepšenia Vašej finančnej situácie. Suma, uvedená vo formulári na začiatku, je dnešná priemerná mzda na Slovensku podľa údajov Štatistického úradu SR.

Treba poznamenať, že strany ako SMER, KSS, SNS či SF majú tak nejasné programy v tejto oblasti, že podľa nich vôbec nebolo možné výpočet pripraviť.

Hrubá mzda:  Sk
Počet nezaopatrených detí:
podľa, zákona č. 600/2003 Z. z.
Súčasná čistá mzda:  Sk
Návrh OKS:  Sk
Návrh KDH:  Sk
Návrh SDKÚ:  Sk

Súčasný odvodový systém a daň z príjmu fyzických osôb:

  1. Sadzba dane z príjmu fyzických osôb je 19 %, nezdaniteľné minimum predstavuje 7 568 Sk mesačne, daňovník má možnosť uplatniť daňový bonus na každé nezaopatrené dieťa podľa zákona 600/2003 Z.z. vo výške 540 Sk mesačne
  2. Odvodové zaťaženie predstavuje 48,1 % z hrubej mzdy, z čoho 12,9 % predstavujú odvody zamestnanca a 35,2 % odvody platené zamestnávateľom. Podiel odvodov na celkových nákladoch práce (hrubá mzda + odvody platené zamestnávateľom) tak predstavuje cca. 36 %.

Návrh OKS:
Občianska konzervatívna strana navrhuje navŕšiť hrubé mzdy o odvody zamestnávateľa a presunúť platbu odvodov na zamestnanca. Preto pri výpočte vychádza od určitej sumy vyššia nová čistá mzda, ako dnešná hrubá mzda. Taktiež navrhuje liberalizáciu pracovného práva a to predovšetkým zrušením minimálnej mzdy.

  1. Sadzba dane z príjmu fyzických osôb bude znížená zo súčasných 19 % na 10 %.
  2. Odvodové zaťaženie bude znížené na 13 %, z čoho 6 % predstavuje odvod na starobné poistenie a 7 % odvod zdravotné poistenie. Jediným platcom odvodu bude zamestnanec.

Návrh KDH:
Navrhované zmeny súvisiace z odvodovým zaťažením a dane z príjmu fyzických osôb u Kresťanskodemokratického hnutia predstavujú:

  1. Sadzba dane z príjmu fyzických osôb bude znížená podľa návrhu zo súčastných 19 % na 14 %.
  2. Odvodové zaťaženie podnikateľov bude znížené o 7 percentuálnych bodov (p.b.) a to o 6 p.b. pre zamestnávateľov a 1 p.b. na strane zamestnancov. Ktoré položky odvodov budú znížené, nie je bližšie špecifikované.

Návrh SDKÚ-DS:
Slovenská demokratická a kresťanská únia nenavrhuje žiadne zásadné zmeny existujúceho daňového a odvodového zaťaženia. Vo svojom predvolebnom programe navrhuje:

  1. Postupné znižovanie sadzby dane z príjmu fyzických osôb o 1 % ročne, teda zníženie sadzby dane na 15 % ku koncu volebného obdobia.
  2. Postupné znižovanie odvodového zaťaženie zamestnávateľov o 1 % ročne, čo by viedlo ku zníženiu odvodov zo súčastných 35,2 % na 31,2 % ku koncu volebného obdobia.

Tieto zmeny však nenavrhuje súčasne a bude realizovať buď zníženie sadzby dane, alebo odvodov.

Comments

Komentáre