OKS k smrti Jána Langoša

S hlbokým zármutkom sme prijali správu o smrti nášho priateľa a dlhoročného spolupracovníka Jána Langoša. V jeho osobe Slovensko stráca výrazný symbol zápasu s komunizmom veľkého muža Novembra 89 a jedného z najlepších demokratických politikov ponovembrovej histórie.

Ján Langoš bol človekom jasných názorov a pevných morálnych hodnôt. Bol vzorom a oporou pre svoje okolie. Bez neho by sme neboli takí akí sme. Jeho odchod je pre nás bolestnou osobnou stratou. Mali sme ho radi a bude nám veľmi chýbať.

Česť jeho pamiatke!

Peter Zajac Peter Tatár František Šebej Peter Osuský Ondrej Dostál a celá Občianska konzervatívna strana

Comments

Komentáre